Svenska rederier flaggar färöiskt för att slippa bolagsskatt

Det nya numret av SEKO sjöfolks medlemstidning Sjömannen nr 2 redovisar nio svenska rederier med tillsammans 30 fartyg som nyligen flaggat ut till Färöarna, fast de fortsätter verka i Sverige. SEKO sjöfolk menar att anledningen till detta är att rederierna vill undvika att betala bolagsskatt eller sociala avgifter i Sverige och samtidigt begränsa besättningens fackliga rättigheter.

- Den färöiska flaggan som svenska rederier väljer att flagga ut till, är klassad som en bekvämlighetsflagg. Det innebär att vi har fartyg med verksamhet i Sverige vars ägare varken betalar bolagsskatt eller följer de svenska kollektivavtalen, säger Kenny Reinhold, avdelningsordförande för SEKO sjöfolk.

ITF förklarade i november 2011 Färöarnas internationella fartygsregister (FAS) för bekvämlighetsflagg (FOC, Flag of Convenience). Bekvämlighetsförklaringen innebär att avtalsrätten för de anställda ombord ligger hos det land där fartygets ägande finns, vilket gör det möjligt att kringgå nationella lagar och regler.

I dag har FAS ett 30-tal fartyg med koppling till svenska rederier, vars verksamhet i huvudsak bedrivs från Sverige. På Färöarna finns en vd på deltid, löneadministration och en brevlåda. I bolagens styrelser sitter flera svenskar – samma personer som i rederiledningen i Sverige. Ett färöiskt namn, Hentzar Steingrimsson, dyker dock upp i styrelsen för inte mindre än 13 bolag.

SEKO sjöfolk anser att rederierna agerar i en gråzon i lagstiftningen:

– Det verkar finnas ett fönster som står på vid gavel i skattelagstiftningen. Vi måste täppa till det här fönstret och sätta järngaller på det. Det ska inte vara möjligt att driva svensk sjöfart på Färöarna från ett fast driftställe i Sverige, säger Peter Skoglund.

De nio svenska rederier som idag har aktiva bolag registrerade på Färöarna:

1. Furetank Rederi AB
2. Erik Thun AB
3. Donsö Bunkerservice AB
4. Vinga Ship Management AB
5. MMT Group AB
6. OljOla AB
7. Svitzer Sverige AB
8. Berndtssons Rederi AB
9. Svenska OrientLinien Intressenter AB

Läs hela artikeln ”Under falsk flagg” i Sjömannen http://www.sjomannen.se/tidningar/2013_2/index.html#/9/

För mer info:
Kenny Reinhold, avdelningsordförande SEKO sjöfolk tel 031-42 95 30
Peter Skoglund, ombudsman SEKO sjöfolk tel 031-42 95 24

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera