Om oss

Sellmasters affärsidé är att på en vetenskaplig grund samla in, organisera och levererar högeffektiva säljtips som ger maximal genomslagskraft och skicklighet och därigenom en ökad försäljning. Tipsen är utformade för utesäljare inom business to business som verkar inom industri, handel och tjänsteföretag. Sellmasters pedagogik bygger på högkvalitativa och utvalda tips som levereras regelbundet till sina kunder via veckovisa telefonsamtal. I anslutning till dessa samtal får man dessutom sms med konkret repetition och handlingsplaner för tipsen.Sellmaster har kontor i Göteborg och Stockholm.