Beijer Byggmaterial AB väljer Sema Group som partner för sitt nya affärsystem

Beijer Byggmaterial AB väljer Sema Group som partner för sitt nya affärsystem Beijer Byggmaterial har valt affärssystemet Trygg2000 från Sema Group. I avtalet ingår att Sema Group skall svara för implementering, installation och kringtjänster på de ca 50 orter i Sverige där Beijer har verksamhet. Avtalsvärdet överstiger 20 miljoner kronor. -Trygg2000 stärker i och med detta avtal sin position på den svenska marknaden som det ledande affärssystemet för byggbranschen. Installationsfasen är såväl komplex samt tidskritisk vilket passar vår roll väl. Samtidigt får vi också visa upp vår styrka att leverera rikstäckande lokalt IT-stöd, säger Jan Toftrup, affärsenhetschef inom Sema Group. Trygg2000 är ett affärssystem som är utvecklat för framförallt byggbranschen och ett av de få med denna inriktning som finns på den svenska marknaden. I avtalet med Beijer kommer Sema Group också att svara för en rad kringtjänster som utbildning, lokalt IT-stöd, LAN-miljön och hårdvara som AS/400 samt så kallade tunna klienter på varje ort. Trygg2000 kommer att installeras hos ägarna Danske Traelast i Aarhus med förbindelse till varje kontor i Sverige. De första installationerna genomförs under senhösten 1999. Därefter fortsätter utrullningen under 2000 för att vara helt klar under andra kvartalet 2001. -Trygg2000 är ett standardsystem som är helt anpassat för vår verksamhet. Detta nya system innebär helt klart en effektivisering av vår verksamhet. Jag ser med tillförsikt an den kommande installationsfasen, säger Christer Bengtsson, VD Beijer Byggmaterial. För mer information, kontakta: Christer Bengtsson, VD Beijer Byggmaterial, tel 08-799 77 00 Jan Toftrup, Affärsområdeschef, Sema Group, tel 08-693 36 31, 0708-51 36 31 e-post: paul.svensson@notes.sema.se Thomas Carter, Informationschef Sema Group, tel 08-517 052 52, 0708-51 52 52 e-post: thomas.carter@sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar