PPM - den första elektroniska myndigheten - väljer Sema Group som partner för drift av nya premiepensionssystemet

PPM - den första elektroniska myndigheten - väljer Sema Group som partner för drift av nya premiepensionssystemet Sema Group har fått i uppdrag av PPM att svara för driften av de system som hanterar förvaltningen av pensionerna. I avtalet, som är tvåårigt med option på ytterligare ett år, ingår förutom driften av berörda plattformar även lokalt IT-stöd och helpdesk. Sema Group kommer att sköta driften i PPMs lokaler i Stockholm. Avtalsvärdet beräknas till 45 MSEK. En nyhet i det nya allmänna pensionssystemet är premiepensionen som gör det möjligt att själv välja hur delar av pensionsavgiften ska förvaltas. Premiepensionsmyndigheten (PPM) kommer att sköta administrationen av premiepensionen. PPM har också till uppgift att informera om premiepensionssystemets olika delar. PPM blir den första myndighet som anammar att öka servicegraden till medborgarna genom att vara öppet minst 18 timmar per dygn via Internet. Sema Group har mycket lång erfarenhet av såväl drift som utveckling av Internetrelaterade lösningar. - PPM önskade en stark partner för att hantera den känsliga driften av sina system. Det handlar om mycket höga krav på tillgänglighet och säkerhet, varför PPM har valt att lägga ut drift och support på en extern leverantör, säger Robert Leo, försäljningschef inom Sema Group. - Systemet som skall förvalta pensionskapitalet i framtiden kommer att vara utsatt för såväl hög medial bevakning som externa hot, till exempel försök till intrång. Sema Group har mycket stora meriter från liknande uppdrag vilket var en bidragande orsak till att vi fick uppdraget, säger Robert Leo. - För oss är avtalet en kvittens på att vi har den kvalitet och leveransförmåga som PPM eftersträvar, säger Anders Folkesson, Account Manager, Sema Group. - I vår offertpresentation fick de personer som var tänkta för olika roller också presentera sina ansvarsområden. Ett nytt grepp som skapar ett direkt förtroende mellan parterna. Ett av PPMs krav var att driften måste ske i deras lokaler, vilket vi kunde svara upp mot. Vidare kunde vi garantera en kraftfull utbildningsinsats för berörd personal hos oss såväl som hos PPM. Vårt proaktiva förhållningssätt var också avgörande, avslutar Anders Folkesson. Sema Group kommer att på plats i femskift bemanna PPMs driftcentral i Stockholm. Vidare skall Sema Group ansvara för planering, installation, programdistribution, drift och övervakning. Omkring 20 medarbetare från Sema Group kommer att vara engagerade i uppdraget. I avtalet ingår att Sema Group tillsammans med PPM skall arbeta fram och fastställa servicenivåer, svara för test, provdrift och full driftsättning. Hela processen skall vara klar till den 15 juni. Sema Group har nyligen också fått förtroendet att svara för PIN- kodsframställningen och distribution av koderna till samtliga 4,2 miljoner som berörs av det nya premiepensionssystemet. Dessutom skall Sema Group hantera alla förstahandsval av fonder som görs under hösten 2000, det vill säga ta emot blanketter, skanna dessa och se till att PPM får dem i elektronisk form. Vidare har Sema Group tecknat ramavtal med PPM avseende IT- konsulttjänster inom ett par väldefinierade kompetensområden som till exempel säkerhet, kvalitetssäkring, test och införande av system samt Agresso-kompetens. För ytterligare information, kontakta: Robert Leo, försäljningschef inom Sema Group, tel 08-517 678 69, 0708-51 78 69, e-post: robert.leo@sema.se Thomas Carter, Informationschef Sema Group, tel 08-517 052 52, 0708-51 52 52, e-post: thomas.carter@sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar