Sema blir världsledande för mjukvara inom mobil kommunikation via ihopslagning med LHS Group Inc.

Sema blir världsledande för mjukvara inom mobil kommunikation via ihopslagning med LHS Group Inc. Sema Group plc och LHS Group Inc, två av världens ledande leverantörer av tjänster och produkter inom telekomområdet slår ihop sina verksamheter. Sema blir i och med detta världsledande när det gäller mjukvara för mobil kommunikation. Sema kommer att vara noterad i London, Paris och NASDAQ. I korthet innebär sammanslagningen att världens ledande leverantör av lösningar för mobil kommunikation skapas LHS, med bas i Atlanta, USA, är en ledande leverantör av fakturerings och stödsystem med kontor i Frankfurt, Kuala Lumpur, Sao Paolo, Boston, Miami och Zürich. Under 1999 omsatte LHS ca 262,6 miljoner dollar (motsvarande 2,3 miljarder kronor) med ett resultat före skatt på 61,6 miljoner dollar ( 536 miljoner kronor) LHS aktieägare får 2,6 nya Semaaktier för varje LHSaktie som är värda 69,7 dollar styck Vilkoren i sammanslagningen innebär att LHS idag värderas till 4,7 miljarder dollar, motsvarande 40 miljarder kronor LHS aktieägare får i och med affären ca 27% av det sammanslagna bolaget Affären får en direkt postiv inverkan på Sema intäkter, innan hänsyn tagits till positiva synergieffekter eller avskrivningar av goodwill Dessutom förväntas affären generera avsevärda möjligheter för ökad omsättning inom de kommande två-tre åren Kombination av SemaVision och Targys och andra mjukvaruprodukter och tjänster innebär att kundbasen får en av de starkaste erbjudanden av av affärs-och operativa lösningar för den mobila kommunikations industrin. Vidare erbjuds en större geografisk spridning, ökat tekniskt djup, utökad resurspool och en möjlighet att öka den gemensamma kundbasen Ytterligare möjligheter till cross-selling från uppdarg inom systemintegartion, outsourcing och meddelande expertis. Via denna affär uppnår vi vår uttalade strategi att bli världsledande inom kundstöd-och fakturering, prepaid, meddelande, mervärdes tjänster och mobil handel säger Pierre Bonelli, koncernchef Sema. Det ultimata priset för ett teknologi företag är marknadsandelar. Semas aktie kommer att fortsätta att vara noterad i London och Paris. Sema kommer också att ansöka om nya aktier för fördelning LHS aktieägare i samband med fusionen för att noteras i London, Paris och NASDAQ. LHS och Sema Groups telekomverksamhet, som blir världsledande, sysselsätter över 2 600 personer, har över 350 kunder i världen, över 140 miljoner abonnenter och omsätter över 400 miljoner dollar. Den sammanlagda omsättningen proforma (1999 års siffror) blir 2 490,4 miljoner dollar motsvarande 21,7 miljarder kronor För ytterligare info Thomas Carter, Informationschef, Sema Group, tel 08-517 052 52, 0708-51 52 52, e-post:thomas.carter@sema.se Sema Group är ett av världens ledande IT-tjänsteföretag med 20 200 medarbetare på 140 orter. I Sverige har Sema Group 2 000 medarbetare på ett 30-tal orter. Sema Group, som är börsnoterat i London och Paris, är ett FTSE 100-företag. Sema Group Sweden AB, Box 34 101, 100 26 STOCKHOLM. Tel 08-51 70 50 00. www.sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00890/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar