Sema Group och Vattenfall i samarbete

Sema Group och Vattenfall i samarbete -Bredbandsnät planeras i Norrland Sema Group har tecknat avtal med Vattenfall Norrnät om förstudie för att bygga ett bredbandsnät i Norrland. I förstudien ingår att undersöka marknaden, samarbetspartner, välja teknik, undersöka kostnaderna, komma med förslag på drift och underhåll samt ta fram en tidplan för genomförandet. -För Sema Group är detta uppdrag extra intressant då det innehåller så många beståndsdelar - från att bedöma marknad till teknisk lösning. Då vårt eget bredbandsnät i nuläget ej täcker samtliga kommuner i Norrland är detta också en möjlighet till samverkan med Vattenfall framöver, säger Jonny Näslund, projektledare Sema Group. Tanken är att bygga ett optofibernät som når samtliga kommuner i Norrland. Vilken lösning som väljs vid utbyggnaden inom kommunerna är en fråga som kommer lösas i diskussioner mellan Vattenfall och respektive kommun. Nätet som sådant kommer förläggas till det regionala högspänningsnätet och fästas i stolparna. Med detta nya bredbandsnät får kommuninvånarna och de kommunala organen samt även företagen en möjlighet till snabb Internetåtkomst mm. Till exempel att på ett enkelt sätt kunna ladda hem stora datamängder vilket bland annat möjliggör distansarbete. För företagen blir det möjligt att utnyttja videokonferenser, IP-telefoni etc. -Från Vattenfall sida ser vi med spänning fram mot vad förstudien skall leda fram till. Sema Groups erfarenhet och expertis inom området är en viktig ingrediens i att projektet skall bli framgångsrikt, säger Johan Linterius, Vattenfall Norrnät För mer information, kontakta: Jonny Näslund, projektledare Sema Group, tel. 0920-27 66 02, 070-372 60 02, e-post: jonny.naslund@notes.sema.se Johan Linterius, projektledare Vattenfall Norrnät AB, tel. 0920 - 772 78, 070 - 392 70 36, e-post: johan.linterius@network.vattenfall.se Thomas Carter, Informationschef Sema Group, tel. 08-517 052 52, 0708-51 52 52, e-post: thomas.carter@sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar