Sema Group säkrar svenskarnas fondval

Sema Group säkrar svenskarnas fondval - från papper till elektronisk form Premiepensionsmyndigheten, PPM, har gett Sema Group InfoData i uppdrag att överföra svenskarnas förstagångsval av fonder för nya premiepensionerna från blankett till elektronisk form. Uppdraget värderas till ca 15 miljoner kronor. - Den här typen av uppdrag bygger på såväl hög säkerhet som att det blir rätt och går snabbt. Premiepensionssystemet gör det möjligt för pensionsspararna att placera en del av sina ålderspensionsmedel i upp till fem valfria fonder. Det kommer också att vara möjligt att senare förändra det gjorda valet om så önskas, säger Sture Jonstad, Sema Group Infodata. Ungefär hälften av Sveriges medborgare - cirka 4,2 miljoner personer - berörs inledningsvis av det nya premiepensionssystemet. De fondval som dessa personer lämnar skall överföras till elektronisk form genom scanning, tolkning och verifiering. Arbetet ska utföras under hösten 2000. Sema Group ska under den aktuella perioden klara inscanning av 500.000 blanketter per arbetsvecka. PPM räknar med att totalt få in cirka 3 miljoner blanketter. - Ur PPM's synvinkel är det viktigt med en leverantör som kan klara av att hantera den stora mängd blanketter som vi förväntar oss under hösten 2000. Vi är dock övertygade om att vi hittat en samarbetspartner och ett arbetssätt som säkerställer projektets genomförande, säger Claes Svensson, PPM. För mer information, kontakta: Sture Jonstad, enhetschef Sema Group InfoData, 08-738 49 62, 0708-42 92 46, e-post:sture.jonstad@infodata.sema.se Thomas Carter, Informationschef Sema Group, tel 08-517 052 52, 0708-51 52 52, e-post:thomas.carter@sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar