Sema Group tecknar ramavtal för konsulttjänster för PPM

Sema Group tecknar ramavtal för konsulttjänster för PPM Sema Group har valts som ramavtalsleverantör för konsulttjänster till Premiepensionsmyndigheten. Avtalet gäller för bl. a. kompetensområden som kvalitetssäkring av system, säkerhet, test, införande av nya system samt konsulttjänster gällande Agresso. PPM har ett kontinuerligt behov av konsulttjänster som stöd för det omfattande och viktiga IT-stödet som skall hantera det nya premiepensionssystemet. Under år 2000 beräknar PPM att behöva köpa konsulttjänster för ca 150 MSEK. - Sema Group "lyssnade in" PPMs behov och lyfte fram de kompetensområden som var speciellt viktiga för PPM säger Robert Leo, försäljningschef Sema Group. En annan bidragande orsak till att valet föll på Sema Group är vår mångåriga erfarenhet av konsultverksemhet och förändringsförmåga inför ny teknik. Vi har redan fått de första förfrågningarna på detta ramvatal och jag har goda förhoppningar att vi skall lyckas leverera en stor del av de konsulttjänster PPM har behov av under året som kommer. Sema Group har nyligen också fått förtroendet att svara för PIN- kodsframställningen och distribution av dessa till samtliga 4,2 miljoner som berörs av det nya premiepensionssystemet. Dessutom skall Sema Group hantera alla förstahandsval av fonder som görs under hösten 2000, d v s ta emot blanketter, scanna dessa och se till att PPM får dessa i elektronisk form. För mer information: Robert Leo, försäljningschef Sema Group, tel 08- 517 678 69, 0708-51 78 69, e-post:robert.leo@sema.se Thomas Carter, informationschef Sema Group, tel 08-517 052 52, 0708-51 52 52, e-post:thomas.carter@sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01010/bit0002.pdf

Dokument & länkar