Rättsbanken - Sveriges ledande elektroniska rättsinformationstjänst - 20 år, firas på Nalen

Rättsbanken - Sveriges ledande elektroniska rättsinformationstjänst - 20 år, firas på Nalen Stockholm, 16 oktober 2001. SchlumbergerSema meddelar idag att Rättsbanken, Sveriges största databasportal för rättsinformation, fyller 20 år. 1981 gjordes 10 databaser med myndigheters rättsinformation allmänt tillgängliga online under namnet Rättsdata. Därmed lades grunden till Rättsbanken. 20-årsdagen firas med en jubileumsfest på Nalen den 17 oktober med 350 inbjudna. Rättsbanken ingår i SchlumbergerSemas databasportal InfoTorg. Tjänsten har under sina tjugo år utvecklats från ett system för myndighetsinternt bruk till en modern och lönsam online- och webbtjänst. Här finns alla grundläggande svenska och europeiska rättskällor i fulltext tillgängliga i 40 databaser. De svenska rättskällorna är länkade till och integrerade med de europeiska rättsakterna i en svensk version av databasen CELEX. Rättsbanken har idag 35.000 användare inom näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer. I jubileet medverkar bland annat Cecilia Magnusson-Sjöberg, nyutnämnd professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet, och Fredrik Lindström, komiker och författare. Bland de 350 inbjudna finns såväl kunder som anställda som varit med att bygga Rättsbanken. Några har varit med ända sedan arbetet med Rättsdata påbörjades 1969. Rättsbanken har under många år spelat en viktig roll för samhällets informationsförsörjning. SchlumbergerSema vill med firandet inte bara uppmärksamma Rättsbankens historia utan även fortsatta satsningar på att tillgodose dagens och framtidens behov av rättsinformation online. Bland annat satsas nu på utökad nyhetsbevakning, dokument i PDF-format och förberedelser för att söka i Rättsbanken via mobilt internet. Rättsbanken utgör en viktig del i InfoTorgs utbud. Tjänsten har under sina 20 år ständigt utökat sitt utbud av information som är central för jurister vid myndigheter, företag, advokatbyråer, universitet, högskolor med flera. Rättsbanken attraherar därför många användare till InfoTorg. Om InfoTorg InfoTorg är Sveriges ledande databasportal för yrkesmässig användning. Den drivs av Sema InfoData, som ingår i den världsomspännade IT- koncernen SchlumbergerSema med 31.000 medarbetare. InfoTorg tillhandahåller åtkomst till ca 25 tjänster, bland dem Statens personadressregister SPAR, företagsregistret Basun Plus, Lantmäteriets register i FastighetsFakta, information från PRV i Aktiebolagsregistret, Vägverkets bilregister i InfoBil, affärs- och kreditinformation från KreditFakta Kreditupplysningar i Norden AB, UC, Dun & Bradstreet och Svensk Upplysningstjänst, rättsinformation i Rättsbanken samt ett stort antal utländska databaser. InfoTorg har ca 4.000 kunder med 140.000 registrerade användare som nyttjar tjänsterna via webben, WAP och program-till-programkopplingar. För ytterligare information, kontakta: Marie Sahlsten, produktansvarig för Rättsbanken, Sema InfoData AB tel. 08-738 54 98 e-post: marie.sahlsten@infodata.sema.se Lars Klasén, utvecklingssamordnare InfoTorg, Sema InfoData AB tel. 08-738 51 75 e-post: lars.klasen@infodata.sema.se Thomas Carter, Informationschef, SchlumbergerSema, tel 08- 517 052 52, 0708-51 52 52, e-post:thomas.carter@sema.se SchlumbergerSema är ett ledande IT-tjänsteföretag som erbjuder IT- konsulttjänster, systemintegration, managed services, produkter samt säkerhetslösningar för IP- nätverk till framförallt olje o gas industrin, telekom, energi, finans, transport och offentlig sektor. SchlumbergerSema har över 30.000 medarbetare i 130 länder och är en av två affärsdivisioner inom Schlumberger Ltd, ett globalt tekniktjänsteföretag. Schlumberger förvärvade Sema i april 2001. För ytterligare information om Schlumberger se www.slb.com. I Skandinavien har SchlumbergerSema mer än 2.100 medarbetare på ett trettiotal orter. Se även www.sema.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00320/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00320/bit0003.pdf

Dokument & länkar