Svenska Dagbladet valde SchlumbergerSema som sin IT-partner

Svenska Dagbladet valde SchlumbergerSema som sin IT-partner Stockholm, den 15 oktober 2001, SchlumbergerSema meddelar idag att man valts som IT-partner till Svenska Dagbladet som valt att outsourca sin drift till SchlumbergerSema. I avtalet ingår driftövervakning, helpdesk och närservice. Avtalet beräknas vara värt ca 30 MSEK. - SchlumbergerSema har under utvärderingen av olika alternativ visat att man var lyhörda för våra behov samtidigt som deras alternativ var kostnadseffektivt säger Eva Långström, IT-chef på Svenska Dagbladet. Avgörande för att valet föll på SchlumbergerSema var den tekniska lösningen, som stod helt i särklass jämfört med konkurrenterna. Lösningen för hur själva flytten skulle gå till, (genomfördes helt perfekt) var en annan bidragande orsak. Överhuvudtaget visades prov på en mycket stor teknisk skicklighet. Från ledningens sida har vi stora förväntningar på SchlumbergerSema, där vi ser att deras bredd kommer att ge oss många nya möjligheter. En annan orsak till att SchlumbergerSema vann denna affär i hård konkurrens var angreppssättet under anbudsperioden. Många möten genomfördes med olika representanter från SvD för att få fram den totala behovsbilden och för att SvD skulle se att SchlumbergerSema behärskade de olika områdena. Ett antal mötesforum har nu skapats för att fånga upp kommande önskemål och diskutera lösningar för att stärka SvDs affärsutveckling. I avtalet ingår vidare att SchlumbergerSema tar över hårdvara som tex 60 servrar och flyttar dessa till företagets lokaler. Detta har verkställts. Miljön är blandad med lika inslag av Mac, UNIX o NT. Svenska Dagbladet har själva flyttat in till de tidigare tidningskvarteren i Klara. Ett starkt krav från SvDs sida var en mycket hög tillgänglighet, i det närmaste 24 timmar per dygn, året om, vilket SchlumbergerSema kunde möta. Svenska Dagbladet betraktar nu SchlumbergerSema som sin IT-avdelning och har redan initierat en rad nya projekt som tex Asp-tjänster, CRM- lösningar mm. Två medarbetare från SvD övergick till SchlumbergerSema. För SchlumbergerSema innebär avtalet med Svenska Dagbladet att konceptet som sådant kan erbjudas flera tidningar i såväl Stockholm som övriga Sverige. Inom tidningsbranschen har SchlumbergerSema sedan tidigare t ex ett långvarigt samarbete med Sydsvenska Dagbladet och drift, underhåll och utveckling av prenumerationssystem via Pressdata För mer info Eva Långström, IT-chef, Svenska Dagbladet, tel 08- 13 50 00, e- post:eva.langstrom@svd.se Kari Talltjärn, Key Account Manger, SchlumbergerSema tel, 08- 517 051 67, 0708 - 51 51 67, e-post:kari.talltjarn@notes.sema.se Thomas Carter, Informationschef, SchlumbergerSema , tel 08- 517 052 52, 0708- 51 52 52, e-post;thomas.carter@sema.se SchlumbergerSema är ett ledande IT-tjänsteföretag som erbjuder IT- konsulttjänster, systemintegration, managed services, data-och affärssäkerhet, produkter samt säkerhetslösningar för IP-nätverk. Framförallt till telekom, förnödenhets, finans, transport, olje-och gasindustrin samt offentlig sektor. SchlumbergerSema har över 30 000 medarbetare i 130 länder och är en av två affärsdivisioner inom Schlumberger Limited, ett globalt tekniktjänsteföretag. För mer information se www.slb.com. I Skandinavien har SchlumbergerSema 2 100 medarbetare på ett trettiotal orter. Sema AB, Box 34101, 100 26 STOCKHOLM, tel vxl 08- 517 050 00 Postadress: Box 4040, 171 04 Solna ¤ Besöksadress: Jungfrudansen 21 Huvudkontor i Stockholm · Org. nr 556259-6113 · VAT nr SE556259611301 · Tel: 08-517 050 00 · www.sema.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00320/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar