Bolagsstämma Semcon AB 15 mars 2000 - Val av styrelse

Information till aktieägare i Semcon AB (publ). Inför bolagsstämman den 15 mars 2000. Beträffande punkten 12 i ärenden som skall behandlas på bolagsstämman (se dagordning nedan) "Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;" meddelas i samråd aktieägare, som tillsammans representerar cirka 26,1 procent av samtliga röster i Semcon AB, att: Sonny Lindquist har avböjt omval. Som förslag till nya ledamöter föreslås Christian W Jansson och Pia Gideon. Christian W Jansson arbetar som professionell styrelseledamot och strategisk rådgivare och är f n styrelseordförande i Föreningssparbanken Sjuhärad AB, Primant AB, Balton AB, Dressmart AB, MQ Sweden AB och styrelsemedlem i Bokus AB, PostNet AB, Leknet AB, Bibliotekstjänst AB, Carmel Pharma AB och Carl Westin Associates AB. Pia Gideon arbetar som Informationschef på Ericsson med ansvar för extern kommunikation för koncernen. Pia har f n inga övriga styrelseuppdrag. Till omval föreslås styrelseledamöterna Göran Lundberg, Carl-Åke Jansson och Hans Johansson. Göteborg i mars 2000 Styrelsen För aktieägare som skall deltaga på stämman öppnas lokalerna för registrering kl 17.00, Svenska Mässan, Kjellbergssalen, Mässans Gata 24, Göteborg då Semcon bjuder på sandwich med dryck. Bolagsstämman hålls kl 18.00 och registrering måste ha skett före kl 18.00 för att aktieägare skall upptas i röstlängden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00710/bit0001.doc Hela releasen http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00710/bit0002.pdf Hela releasen

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar