Semcon deltar i forskningsprojekt

Semcon ingår i ett projekt för att ta fram en ny el-arkitektur för fordon inom programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Den nya el-arkitekturen byggs för att stödja teknik för aktiv säkerhet, datakommunikation, funktionssäkerhet, power management och för minskad miljöpåverkan.

Projektet pågår till och med 2012 och är en satsning där statliga Vinnova är huvudfinansiär. Projektet genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Embedded control systems group, Chalmers Dependable Real-Time Systems Group samt Volvo Personvagnar tillsammans med tre utvecklingsbolag varav Semcon-bolaget EIS by Semcon är ett. - Svensk fordonsindustri ligger i framkant inom el-arkitektur, säger Stig Ursing som kommer att hålla samman Semcons del i samarbetsprojektet ”Dependable and flexible architechture 2020”. Vår del i projektet är att ansvara för nya metoder, att utveckla ny teknik inom kommunikation, effektreducering och referensarkitektur. Då Semcon samtidigt är involverad i utveckling av en ny internationell standard, ISO26262 kommer även implementering av standarden i el-arkitekturen att ingå i projektet. Målsättningen är att el-arkitekturen ska vara på marknaden 2020. Vid sidan om teknikforskningen skall EIS by Semcon, som även har stor erfarenhet av arkitekturdesign, anpassa arkitekturen så att tekniken kan industrialiseras till andra branscher.

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar