Semcon expanerar i Öresundsregionen

Semcon expanderar i Öresundsregionen Konsultföretaget Semcon fortsätter att expandera och stärker sin position i Öresundsregionen. Under maj startar Semcon en ny elektronikavdelning i Lund. Koncernens tillväxt för 1999 kommer att fokuseras på Stockholms- och Öresundsregionen. Magnus Olsson har tillträtt som avdelningschef för den nya elektronikavdelningen i Lund. Avdelning kommer att erbjuda kunderna lösningar från hård- och mjukvarukonstruktion till verifiering och testutveckling. Tjänsterna riktar sig främst till kunder inom telekomindustrin och den medicintekniska utvecklingen. Semcon i syd erbjuder tjänster inom koncernens samtliga tre affärsområden. De dominerande kunderna i regionen är Ericsson, Haldex och Gambro. Öresundsregionen är en expansiv marknad och det finns ett stort behov av våra tjänster, vilket gör det naturligt för oss att utöka vår verksamhet i syd, säger Bo Axelsson, VD Semcon Engineering West AB Inom affärsområdet Produkt- och produktionsutveckling arbetar Semcon med produktutveckling samt maskin- och anläggningskonstruktion. Här finns kompetens inom mekanik, el/automation, elektronik, processteknik, provning, analys samt industriell design. För ytterligare information, kontakta: Bo Axelsson VD Semcon Engineering West, tel 031-721 18 90, mobil 070-523 28 90, e-mail: bo.axelsson@semcon.se eller Magnus Olsson, tel 046-38 61 00, mobil 070-728 38 07, e-mail: magnus.olsson@semcon.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar