Semcon får order från GM Europe

Semcon har fått en order från General Motors gällande komplett simulering och beräkning på ett nytt bilprojekt. Orden, som togs i hård internationell konkurrens, kräver avancerad teknisk specialistkompetens och omfattar områden som krock, livslängd och komfort.

Projektet, som löper fram till mitten av 2009, kommer mestadels att utföras i Sverige, men även i Tyskland.
– Den här ordern gäller för den europeiska marknaden, men den ger oss också möjligheter för liknande uppdrag utanför Europa. Ordern visar också att vår uppbyggnad av internationell teknisk kompetens ger effekt, och är något som vi kommer att fortsätta att satsa på, säger Stefan Ohlsson, affärsområdesansvarig Semcon Automotive R&D.

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar