Semcon får stor order från FMV

Semcon får stor order från FMV Semcon i Karlskrona ska utveckla och leverera bascontainrar till Försvarets Materielverk, FMV. Grundordern är värd 12,1 miljoner kronor. Ett tiotal konsulter på Semcons kontor i Karlskrona arbetar sedan en tid med projektet för FMV. I april nästa år ska de tio första containrarna av 31 stycken levereras, och i augusti nästa år ska samtliga containrar i den första beställningen ha levererats. Containern ska användas för all sorts arbete i fält av Sveriges internationella insatsorganisation Swedint. - Det är intressant att vi får ett bra koncept som det finns fler är intresserade av både i Sverige och utomlands, säger Hans Johansson, koncernchef för Semcon. Semcon står för ett helhetsåtagande vad gäller projektledning, design, provning, dokumentation, beräkning, systemsäkerhet och tillverkning. ISO- certifiering var bara ett av de krav som FMV ställde på det företag som skulle få utföra uppdraget, som för Semcons del nu är värt 12,1 miljoner kronor. Enheterna kan snabbt sättas upp vid insatser i krishärdar och vid naturkatastrofer. Systemsäkerhet och miljösäkerhet är viktiga ingredienser. Containrarna måste vara funktionella och lätta att handha. De ska fungera i terrängen i smuts och snö. Detta är den första fullskaliga serieproduktionen av containrar sedan 50- talet i Försvarsmakten. Det finns inom Försvarsmakten ett stort behov för en toppmodern container och fler beställningar ligger i loppet. - Styrningen i projektet har också fått mycket positiv respons. Projektplanen kommer i att bli ett väldigt bra styrmedel i våra kommande projekt, säger Hans Johansson. Semcon i Karlskrona har i drygt tio år arbetat med ett flertal stora uppdrag från FMV och underleverantörer till FMV. För mer information, kontakta: Hans Johansson, koncernchef Semcon AB, telefon 070-591 43 34 Bengt Nilsson, finanschef Semcon AB, mobil: 070-447 28 68 FMV står för en omfattande teknikupphandling från i första hand svenska företag. Anskaffningsarbetet innefattar bland annat studier av olika alternativ, utredningar, projektering, konstruktion, tillverkning och uppföljning. FMV är en myndighet, direkt underställd Försvarsdepartementet. FMV:s uppdragsgivare är främst Försvarsmakten. FMV definierar, utvecklar, anskaffar, provar, levererar, vidmakthåller och avvecklar försvarets materielsystem. (Källa: www.fmv.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00050/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar