Semcon först i Norden med lång WAP-utbildning

Semcon först i Norden med lång WAP-utbildning Semcon har idag tecknat ett ramavtal med LAN/AF i Gävle, som omfattar 24 veckor långa WAP-utbildningar, som utvecklats inom affärsområdet Semcon Competence Development. Ramavtalet sträcker sig fram till 2000-12-31 och det finns en option på förlängning fram till 2001-12-31. Syftet är att snabbt kunna genomföra utbildningar av hög kvalitet för att tillmötesgå marknadens stora efterfrågan på kvalificerade WAP-tekniker. I ett första skede åtar sig Semcon att utbilda upp till 20 blivande internetutvecklare inom WAP (Wireless Application Protocol). WAP-teknologin eller kommunikation via mobila system har idag en explosionsartad utveckling. Mobiltelefoner med Wap-funktioner börjar nu finnas ute på marknaden, detta innebär att många användare ställer krav på att kunna hämta information via Internet och få informationen till sina mobiltelefoner. WAP-teknologin erbjuder både privatpersoner och företag en stor mängd nya tjänster och användningsområden. - Genom ramavtalet med LAN/AF i Gävle stärker Semcon sin position som ledande utbildningsföretag inom IT, säger Hans Krondahl, VD på Semcons utbildningsbolag. Idag är WAP och mobilt Internet ett av IT-branschens snabbast växande områden, där utvecklingen och anpassningen av teknologin kommer att kräva många kompetenta medarbetare. Hans Krondahl konstaterar att behovet av utbildning har ökat dramatiskt inom detta område och att Semcon är först med att erbjuda specialiserade WAP-utbildningar till marknaden. Gösta Suvinen, Regionchef för Semcons utbildningsverksamhet i norra Sverige, är nöjd med att kunna ta hem denna strategiskt viktiga utbildningsorder och kunna teckna ett långsiktigt ramavtal. - Att planera och utveckla denna spetsutbildning inom WAP-området har varit både utmanande och krävande, förklarar han. Möjligheten till liknande utbildningsavtal inom den närmaste framtiden bedöms öka starkt genom denna viktiga referens. Ramavtalet är det första någonsin, med denna inriktning och längd mellan en Länsarbetsnämnd och ett utbildningsföretag i Sverige. - För oss inom LAN/AF i Gävle kändes det naturligt att idag ta steget fullt ut och teckna ett avtal med Semcon om denna första WAP-utbildning, säger Kjell Helling på AF i Gävle. Vi har haft denna utbildning ute för upphandling redan i höstas, men insåg då att vi helt enkelt var för tidigt ute. Idag känns det som vi har hittat både rätt tid och rätt företag för att genomföra denna massiva utbildningsinsats. - Det här är ett viktigt genombrott som visar att Semcon ligger i framkanten när det gäller spetsutbildning inom WAP, säger Hans Krondahl. Vår ambition är nu att gå vidare och erbjuda kundanpassade WAP- utbildningar till både den offentliga och privata sektorn. Den kraftigt accelererande tillväxten för mobiltelefoni och Internet kommer att öka behovet av investeringar i utbildning. För mer information kontakta: Hans Krondahl, VD och verksam inom affärsområdet Semcon Competence Development, tel: 031-721 05 60, mobil 0706-28 85 55, e-post: hans.krondahl@semcon.se Gösta Suvinen, Regionchef inom affärsområdet Semcon Competence Development, mobil: 070-315 15 25, e-post: gosta.suvinen@semcon.se Kjell Helling, Arbetsförmedlingen i Gävle, 026-13 84 58, e-post: kjell.helling@lanx.amv.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar