Semcon genomför åtgärds- och kostnadsbesparingsprogram

Semcon genomför åtgärds- och kostnadsbesparingsprogram Marknaden för IT- och telekomtjänster fortsatte att vika under tredje kvartalet. Framförallt drabbades Semcon i norra Stockholmsregionen av en kraftigt vikande beläggning. Till följd av detta måste Semcon anpassa resurserna, organisationen och kostnadsstrukturen. Ett kraftfullt åtgärdsprogram har startats. Förhandlingar har inletts med berörda fackföreningar om varsel av administrativ personal och konsulter inom IT och telekom. Åtgärderna genomförs omgående för att anpassa organisationen efter det marknadsläge som råder och för att säkra fortsatt framgång. Målet för åtgärdsprogrammet är att ge besparingar på årsbasis om minst 50 Mkr. Semcons koncernchef Hans Johansson kommenterar: - Vi agerar nu på den dystra utveckling vi ser inom IT och telekom sektorerna. Vår organisation har varit anpassad för tillväxt och scenariot är nu annorlunda, vi fokuserar på de områden där marknaden är god. Efterfrågan inom branscherna Vehicle och Medical är fortsatt god. Våra projekt inom produkt- och produktionsutveckling är till sin natur av långsiktig karaktär. Den försämrade marknaden inom IT och telekom i kombination med kostnader för de åtgärder som vidtas, belastar helårsresultatet. Detaljerad information om åtgärdsprogrammet kommer att presenteras i samband med Semcons niomånaders rapport som publiceras den 24 oktober. För övrig information, kontakta: Koncernchef Hans Johansson, tel: 031-721 03 05, mobil: 0705-91 43 34 Finanschef Bengt Nilsson, tel: 031-721 03 11, mobil: 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00070/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00070/bit0001.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar