Semcon har fått en stororder av den danska läkemedelskoncernen Novo Nordisk

Semcon har fått en order av den danska läkemedelskoncernen Novo Nordisk Semcon Industrial Design har fått i uppdrag av den danska koncernen Novo Nordisk att projektera ombyggnaden av en insulinfabrik i Kalundborg på Själland. Ordern omfattar processteknisk design och programmering och initialt kommer ca 15 konsulter att engageras i utvecklingsprojektet. Den aktuella ordern är värd ca 6 miljoner SEK och fler liknande uppdrag diskuteras redan. Den danska Novo Nordisk-koncernen är verksamma inom två huvudområden; Enzymer och Health Care. Inom Health Care är insulinproduktion en dominerande verksamhet som kännetecknas av en mycket snabb tillväxt, vilket innebär att kraven på nya och effektivare produktionsanläggningar har ökat kraftigt under den senaste tiden. - Ordern från Novo Nordisk ser vi som starten på ett långt och givande samarbete, säger Anders Lidqvist, Chef för Semcon Process/Automationsteknik i Göteborg. Vi tillför Novo Nordisk en bred kompetens från andra branscher, där stora krav ställs på säkerhet, till- gänglighet och inte minst renhet som är en mycket viktig del inom just läkemedelsindustrin. Att vi sedan länge varit engagerade i utvecklingsuppdrag för svensk läkemedelsindustri är självfallet också en faktor som gör att Novo Nordisk valde just Semcon som sin samarbets- partner. - Uppdraget är till följd av dess komplexitet en viktig referens för oss. Vi ser också denna första order till läkemedelsindustrin som en viktig inbrytning på den danska marknaden, säger Mats Werne, ansvarig för affärsutveckling i Danmark. Denna order ses som starten på ett långsiktigtpartnerskap mellan de båda företagen, eller som Jörgen Kelkjaer, chef Mechanical Engineering inom Novo Nordisk säger: - Det gläder oss att ha startat upp detta samarbete med Semcon. Vi ser stora möjligheter till ett utökat samarbete och bedömer att de kommer att bli en viktig utvecklingspartner i vår fortsatt expansion. För mer information, kontakta: Anders Lidqvist, Chef för Semcon Process/Automationsteknik i Göteborg tel 031-721 08 24, mobil 070-588 04 07, e-post anders.lidqvist@semcon.se Mats Werne, affärsutvecklare Semcon AB, mobil 070-540 10 10, e-post mats.werne@semcon.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar