Semcon och Caran bildar ett av världens största teknikkonsultföretag

Semcon har idag avtalat med JCE Group om att förvärva 100 procent av aktierna i Caran AB, Caran Design Limited, A2 Acoustics AB och Caran Embedded Intelligent Solutions AB. Övertagandet beräknas ske den 1 september 2007.

Köpeskillingen uppgår till 335 Mkr vilket är samma pris som JCE Group betalade när de förvärvade bolagen från WM-data. Förvärvet ger upphov till en goodwill på cirka 280 Mkr.

De övertagna bolagen omsätter cirka 900 Mkr och består av 1 000 medarbetare. För det första halvåret uppgick omsättningen till 447 Mkr och rörelseresultatet till 29 Mkr. Efter förvärvet får den nya koncernen en beräknad omsättning på 3 400 Mkr på årsbasis och en personalstyrka idag på 3 800 anställda i 15 länder på fem kontinenter.

Den nya koncernen blir nu en av världens största leverantörer av teknikutvecklingstjänster till fordonsindustrin, både inom person- och lastbilar och kan väl möta de krav som våra internationella kunder ställer. Fordonsindustrin står idag inför omfattande utvecklingsprojekt med höga krav på nya modeller och plattformar. Vi har nu ännu större möjlighet att ta del av de stora utvecklingsuppdrag som företagen lägger ut på samarbetspartners.

Förvärvet av Caran innebär också att vi utökar våra tjänster gentemot verkstadsindustrin där vi blir en av de stora i Norden.

Strategin bakom förvärvet av Caran, och tidigare IVM Automotive, är att bygga en större global verksamhet, dels för att ta större och mer komplexa teknikuppdrag, dels för att finnas på plats där våra kunder finns.

– Det är en fantastiskt spännande utmaning att få möjlighet att bygga en svenskbaserad global teknikkonsult, säger Semcons styrelseordförande Kjell Nilsson.

Synergier och besparingar
Affären innebär också stora möjligheter till besparingar, bland annat genom att vi utnyttjar möjligheter till gemensamma IT-system och lokaler. På ett flertal orter i bland annat Sverige och England kommer Semcons och Carans verksamheter att samordnas. De totala besparingarna bedöms uppgå till cirka 40 Mkr. Affären kommer att ha en positiv effekt på resultatet redan under 2007.


Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar