Semcon och Sentient ingår samarbete kring unik styrningsmjukvara för fordonsindustrin

Semcon och Sentient ingår samarbete kring Sentients mjukvara för aktiv säkerhet och styrkänsla. Genom Semcons omfattande kunskap och erfarenhet inom fordonsindustrin och internationella närvaro kan vi tillsammans föra ut svenskutvecklad teknik på en global marknad och erbjuda kunskap och implementation av denna nya teknik.

- Vi är övertygade om att mjukvaran kan ge nytta för våra kunder inom fordonsindustrin och är stolta att kunna introducera den patenterade tekniken och hjälpa kunderna med integrering och utveckling med denna teknik inom styrningsreglering, säger Stefan Ohlsson, Affärsområdeschef Automotive R&D på Semcon.

Semcons omfattande och kvalificerade ingenjörstjänster möjliggör att vi tillsammans med Sentient snabbt kan sätta upp projektteam med bredd i kompetensbasen för leverans och integration av Sentients mjukvara. Det kan vara allt från en första presentation av tekniken, till integration och långsiktiga underhållsavtal på flera lokala marknader.

- Att Semcon väljer att samarbeta med oss för att föra ut vår patenterade Driver Torque Principle internationellt är en kvalitetsstämpel och också en garant för att vi snabbt kan ta oss an nya kunder. Vi ser en stor potential i Semcons internationella marknadsnärvaro och det stämmer väl med Sentients prioriterade marknader, som till exempel Tyskland, säger Per Adolfsson, Verksamhetsledare på Sentient.

Semcon och Sentient delar synen på kvalitetssäkrade leveranser i både utvecklingsprojekt och produktintegration. En av världens ledande lastbilstillverkare har redan lanserat produkter med Sentients mjukvara och vi ser stor potential på den internationella fordonsmarknaden där lokal närvaro är viktigt. Många slutkunder kommer att kunna uppleva en riktningsstabil och komfortabel premium-styrning som på ett intelligent sätt hjälper till att undvika farliga situationer.

Sentient är ett Göteborgsbaserat företag som ägs och drivs kooperativt och som utvecklar mjukvaruprodukter inom aktiv säkerhet för bilar och tunga fordon. Sentients vision är att rädda liv genom att utveckla teknik som hjälper förare att hantera farliga situationer och att undvika olyckor. Samtidigt bidrar tekniken till en bättre och bekvämare körning. Mjukvaruprodukterna bygger på patent baserat på Driver Torque Principle, som handlar om att underlätta själva styrningen av fordonet. Produkterna säljs under namnet S+ Premium Steering och resulterar exempelvis i lätt manövrering vid låga farter, automatisk rattåtergång, god riktningsstabilitet och hindrar störningar från vägbanan att fortplantas upp i ratten. Patentet är också en bas för utveckling av nya funktioner för aktiv säkerhet. 

Magnus Carlsson, Systems & Software, Automotive R&D, Semcon, 0733-989 391
Per Adolfsson, Verksamhetsledare, Sentient, 0703-591 694
Anders Atterling, Kommunikationschef, Semcon, 0704-472 819

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingen­jörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar