Semcon tecknar avtal med APV Systems.

Semcon tecknar avtal med APV Systems. Genererar strategiskt viktiga ordrar inom Medical. Semcon har tecknat ett avtal med APV Systems, en del av Invensyskoncernen, inom området Medical. Avtalet innebär att ett 15-tal nyckelpersoner från APV Steridose anställs på Semcon. APV Steridose är en internationellt ledande leverantör av kompletta produktionslösningar för läkemedelsindustrin. Genom detta avtal förstärks Semcons erbjudande av totalåtaganden inom specialiserad processteknologi inom Medical. Semcon övertar pågående projekt för kunder såsom AstraZeneca, Glaxo SmithKline, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim och Pharmacia. Avtalet löper initialt på tre år, med rullande förlängning och är koncentrerat kring processteknologi, valideringssupport och integrering av automation. -Vi ser en stor potential att utveckla dessa relationer inom Semcon, säger Sture Smith, tidigare APV, som nu utsetts till Manager för den nyetablerade avdelningen Life Science på Semcon. -Sture Smith och hans team har lång internationell erfarenhet och djupa relationer med världens ledande företag inom Medical, säger Hans Johansson, Koncernchef på Semcon. -Vi tar genom detta avtal ännu ett viktigt steg mot internationalisering inom Medical som är ett av Semcons viktiga fokusområden. Avtalet följer vår strategi att växa inom detta område och mot mer värdebaserade erbjudanden, avslutar Hans Johansson. För mer information, vänligen kontakta: Hans Johansson, Koncernchef Semcon AB. mobil: 070-591 43 34 Sture Smith, Manager Semcon Sweden, Life science. mobil: 070-846 71 53 Bengt Nilsson, Finanschef, Semcon AB. mobil: 070-447 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00390/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar