Semcon tecknar kontrakt till ett värde av 100 Mkr i Tyskland

Två tyska fordonsleverantörer har valt Semcon som utvecklingspartner för uppdragsledning och konstruktion av nybilsprojekt. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 100 Mkr och kontrakten sträcker sig över tre respektive fem år. Ett av projekten kommer delvis att utföras i Sverige.

De två affärerna är i linje med Semcons strategi att bli en global, projektinriktad utvecklingspartner som tar större och mer komplexa teknikuppdrag.

– Det är glädjande att vi har tagit hem dessa affärer. Det visar att vi har ett attraktivt erbjudande och att vår satsning på den internationella marknaden ger resultat, säger Stefan Ohlsson, affärsområdeschef Semcon Automotive R&D.

En ihållande trend inom fordonsbranschen är att företagen lägger ut hela eller delar av allt större utvecklingsuppdrag hos utvecklingspartners. Semcon har kontinuerligt utvecklat verktyg, processer och metoder för att kunna ta sig an allt större projekt. Vi ser en stor efterfrågan på konstruk¬tions- och utvecklingspartners med kompletta erbjudanden.

– För närvarande växer den europeiska bilmarknaden kraftigt och vi har behov av att rekrytera ytterligare 300 ingenjörer, säger Björn Strömberg tf vd Semcon.

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar