Semcon tecknar Letter of Intent med Pelmatic-koncernen

Semcon satsar på offensiv expansion i Sydsverige/ Öresunds regionen och - tecknar Letter of Intent med Pelmatic-koncernen Semcon har tecknat ett Letter of Intent med Pelmatic-koncernen, med avsikt att förvärva Pelmatic. Ambitionen är att slutföra förhandlingarna under april med Pelmatics huvudägare Stefan Johansson. Syftet är att skapa en bredare plattform för Semcons fortsatta tillväxt inom affärsområdena Semcon e-Design och Semcon Industrial Design på intressanta geografiska marknader i Sverige och internationellt. Dessutom stärker Semcon sin ställning i Danmark. Moderbolaget Pelmatic AB har sitt huvudkontor i Karlskrona. Företaget startades samma år som Semcon, 1980 och har idag ca 135 konsulter i koncernen. Pelmatic är verksamma inom fyra affärsområden: IT, industriteknik, beräkning samt marin teknik. -Ett eventuellt förvärv av Pelmatic kommer att stärka Semcons position som Nordens dominerande utvecklingsföretag, säger Hans Johansson, VD på Semcon. Pelmatic omsätter idag ca 100 miljoner SEK med god lönsamhet och räknar med att som en del av Semcon koncernen kunna dubbla verksamheten under de kommande 3 åren. -Fördelarna med ett förvärv av Pelmatic är många, säger Hans Johansson. De är starkt etablerade i den expansiva Karlskrona/Ronneby-regionen, som idag intar en ledande ställning inom IT och telekom. Härigenom skapas en unik möjlighet för Semcons fortsatta expansion inom design och IT. Han betonar också att Semcon genom dotterbolaget Pelmatic Knud E. Hansen i Köpenhamn snabbt kan uppnå en starkare ställning i Danmark, där Semcons verksamhet hittills främst varit inriktad mot utbildningsmarknaden. Nu skaffar vi oss ett starkt fäste med ett välrenommerat konsultföretag. Speciellt intressant för framtiden är det gedigna kunnandet inom interiör design, dansk design och formgivning av världsklass. Genom förvärvet skaffar vi också en stark relation till kunder i hela världen. Idag är ett femtiotal personer verksamma på Pelmatic Knud E. Hansen, ett välskött företag med hög renommé, som är ett av de ledande företagen i världen inom sin nisch. Företaget arbetar internationellt och har en global kundkrets och är verksamma inom utveckling och design av marin teknik. -För Pelmatic och dess medarbetare ser vi positivt på att Semcon går in som ägare i vår koncern, säger Stefan Johansson, VD och huvudägare på Pelmatic. Vi får nu tillgång till Semcons djupa kompetens inom fyra affärsområden och vi ser också stora fördelar med att kunna få tillgång till ett bredare nätverk av samarbetspartners. För mer information, kontakta: Hans Johansson, VD Semcon AB, tel 031-721 08 66, mobil 070-591 43 34 Mikael Gustavsson, Affärsutveckling Semcon AB, 031-721 08 85, mobil 070- 310 33 37. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar