Semcon tecknar order till ett värde av 150 Mkr i Tyskland

​Semcon har av en tysk biltillverkare blivit vald som partner i utvecklingen av ny bilmodell (derivat). Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 150 Mkr och projektet sträcker sig över tre år och involverar flera Semcon-kontor.

Projektet startar nu med successiv ökning av bemanning under hösten till full bemanning under 2011. 

– Efter en mycket turbulent tid ser vi en klart ökad aktivitet på marknaden när det gäller förfrågningar på nya bilprojekt. Även om ledtiderna är längre än tidigare är det glädjande att vi nu kan rapportera att vi vunnit en stor order, säger Stefan Ohlsson, affärsområdeschef Semcon Automotive R&D.

– Ordern är också ett bevis på vår samlade kompetens och erfarenhet inom komplett bilutveckling samt att Semcon har en lokal närvaro med möjlighet att nyttja det globala företagets samlade erfarenhet, avslutar Stefan Ohlsson. 

För mer information, kontakta:
Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon AB, +46 (0)704-47 28 19

 

 

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2010 kl 11:35

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar