Semcon tecknar outsourcingavtal med Valmet Karlstad

Semcon tecknar outsourcingavtal med Valmet Karlstad Semcon och Valmet Karlstad AB har tecknat ett outsourcingavtal kring produk-tionen av Valmets kunddokumentation. Avtalet mellan de båda företagen innebär ett fördjupat partnerskap, där Semcon tar över verksamheten inom detta område och att den berörda personalen på Valmet Karlstad erbjuds anställning på Semcon. Partnerskapet innebär att berörd personal på Valmet erbjuds anställning på Semcon samt att Semcon får huvudansvaret för framtagning av företagets totala dokumentation den kommande 3 års perioden. - Vi ser det som fördelaktigt ur många synpunkter att Semcon tar över denna verksamhet från oss, säger Viktor Jensen IT-chef på Valmet-Karlstad. Vi når en ökad flexibilitet, kan koncentrera oss ytterligare på vår kärnverksamhet och vi får tillgång till djup kompetens. Semcon ligger i framkant på den teknikrevolution som pågår inom detta område, där internet och multimedia vinner allt större terräng. Vidare är Semcon mycket professionella och har kapacitet att ta hand om de variationer som uppstår med tiden. - Vår vision att bli världsledande inom interaktiv teknisk information stärks av denna affär och vi ser tydligt hur webplattformar blir basen för den tekniska informationen i allt fler fall, säger Lars-Inge Sjöquist, ansvarig för affärsområdet Semcon e-Design. Semcon är marknadsledande inom teknikinformation i Sverige. Verksamheten bedrivs på konsultbasis i huvudsak men allt fler kunder lägger nu hela sin produktion av teknisk dokumentation på Semcon. Detta är en tydlig trend på marknaden. För mer information: Lars-Inge Sjöquist, VD Informatic Consulting AB, tel mobil +46 705-987706; e-mail lis@semcon.se, Viktor Jensen, IT-chef Valmet-Karlstad AB, tel, mobil +46 706-412087; e-mail viktor.jensen@valmet.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar