Stora kursrörelser i Semcons aktie strax innan börsens stängning

Stora kursrörelser i Semcons aktie strax innan börsens stängning Semcons ledning och styrelse ställer sig frågande till de stora kursrörelser som skett i Semcons aktie strax innan börsens stängning torsdag den 16 mars 2000 . En begäran om utredning kommer att sändas till finansinspektionen under fredagen. Vi vill än en gång upprepa den positiva starten på år 2000 med flera större affärer. Styrelsens bedömning för helåret 2000 är en stark omsättningstillväxt med fortsatt goda marginaler. I likhet med tidigare år förutses den starkaste utvecklingen ske under det andra halvåret. Göteborg 2000-03-17 Semcon AB (publ.) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar