Valberedning Semcon AB (publ)

Till valberedning i Semcon AB (publ) (”Semcon”) har följande personer utsetts i enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2014:

 • Gabriel Berg, ordförande i valberedningen, JCE Group Aktiebolag
 • Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder
 • Frank Larsson, Handelsbanken fonder
 • Kjell Nilsson, ordförande Semcon

Årsstämman för Semcon kommer att hållas på bolagets huvudkontor tisdagen den 28 april 2015.

Förslag till valberedningen e-postas till; valberedning@semcon.se. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast måndagen den 2 mars 2015.

Rapportering 2014/15:

 • Delårsrapport för kvartal 3: 21 oktober 2014
 • Bokslutskommuniké 2014: 5 februari 2015
 • Delårsrapport för kvartal 1: 28 april 2015
 • Årsstämma: 28 april 2015
 • Delårsrapport för kvartal 2: 16 juli 2015
 • Delårsrapport för kvartal 3: 22 oktober 2015
 • Bokslutskommuniké 2015: 11 februari 2016

Informationen är sådan som Semcon ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2014 kl.15:00.

Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon, 0704-47 28 19

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Koncernen hade en omsättning på 2,5 miljarder kronor under 2013 och har verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Norge, Spanien och Ryssland.

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar