Volvo IT och Semcon lanserar världsnyhet

Pressmeddelande från Volvo IT och Semcon i samarbete, 2000-01-17 Volvo IT och Semcon lanserar världsnyhet Volvo Information Technology och Semcon stärker samarbetet kring lösningar för Internet- och multimediabaserad förarinformation. De båda företagen lanserar nu en gemensamt framtagen lösning för interaktiv förarinformation. Produkten är den första i världen i sitt slag och har utvecklats för Volvo Personvagnar. Lanseringen sker i samband med den nya V70-modellen. Som ett komplement till den tryckta instruktionsboken kan bilköparen lära känna bilens funktioner och möjligheter direkt på datorskärmen. Detta sker genom en interaktiv CD-skiva med inspelade filmklipp, där olika funktioner illustreras med såväl bild som text och ljud. Produkten är baserad på ett koncept från Volvo IT och har skräddarsytts i samarbete med Semcon. Inom en snar framtid kommer den även att finnas tillgänglig via Internet. Samarbetet innebär också att Semcon kommer att lansera konceptet på världsmarknaden och därmed erbjuda produkten till andra företag inom bl.a fordon- och telekomindustrin. Semcon blev i början av 1999 vald till Volvo Personvagnars partner avseende utveckling och produktion av teknisk information till samtliga bilmodeller. Semcon är marknadsledande inom teknikinformation i Sverige. - Det känns rätt att Semcon som vår partner marknadsför konceptet kring interaktiv förarinformation, fler kunder garanterar att den kommer att vidareutvecklas, säger Leif-Åke Svärd, chef för Teknisk Service, Volvo Personvagnar AB. Volvo IT som är den dominerande leverantören av IT-tjänster till Volvo och Volvo Personvagnar kan idag erbjuda ett stort antal IT-lösningar inom områden webb och Internet, mobila tjänster, telematik samt multimedia och kommunikation. - Genom att produkten lanseras på en extern marknad, vilket innebär ett större kundunderlag, kommer vi genom samarbetet med Semcon att stärka den fortsatta utvecklingen av konceptet för interaktiva användarinstruktioner. Jag ser också att Semcons erfarenhet inom informations-produktion är en stor tillgång i detta arbete, säger Magnus Carlander, chef för Strategic Technologies vid Volvo IT. - Det utökade samarbetet med Volvo Personvagnar och Volvo IT, är en utmärkt plattform för vår vision "att vara världsledande inom Internetbaserad teknisk information, säger Lars-Inge Sjöqvist, VD Semcon Data. Den djupa kompetens och erfarenhet kring stora IT-system som Volvo IT utvecklat är en bra grund för vår gemensamma utveckling. Potentialen med webbplattformen och konceptet är enorm och vi diskuterar redan ett flertal ytterligare affärer, fortsätter Lars-Inge Sjöqvist. - För mer information: Lars-Inge Sjöquist, VD Semcon Data AB, tel mobil +46 705-987706; e-mail lis@semcon.se, Magnus Carlander, chef Strategic Technologies, Volvo IT, tel, mobil +46 708-667082; e-mail it1.mcar@memo.volvo.se eller Volvo Personvagnar AB, Informationsstaben, tel 031-590000. Semcon är ett av de ledande nordiska utvecklingsföretagen. Semcon utvecklar produkter, processer och människor. Omsättningen under 1998 uppgick till 709 miljoner kronor och antal anställda överstiger idag 1200 personer. Semcon AB (publ.) är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Volvo Information Technology är Volvo och Volvo Personvagnars resurs och kompetenscentrum för IT-lösningar. Volvo IT skapar kostnadseffektiva IT- lösningar som genererar affärsvärde för Volvo. 2500 anställda världen över är engagerade i datordrift, data- och telekommunikation, utveckling av metoder, system och teknik inom en rad specialistområden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar