Volvo Personvagnar Komponenter och Semcon har tecknat ett Letter of Intent om Volvo Kompetenscenter Skövde

Volvo Personvagnar Komponenter och Semcon har tecknat ett Letter of Intent om Volvo Kompetenscenter Skövde Volvo Personvagnar Komponenter AB (VCCC) och Semcon AB har tecknat ett Letter of Intent, som innebär att parterna skall förhandla om möjligheten för Semcon att ta över Volvo Kompetenscenter i Skövde (VKS). VKS bedriver gymnasieskola (Volvo-gymnasiet) och företagsanpassad kompetensutveckling. VKS, ingående i VCCC:s Motordivision, har 36 anställda och en total omsättning om ca 50 miljoner kronor. Förhandlingarna beräknas vara slutförda under april 2000. Som ett led i pågående arbete med effektivisering och fokusering på kärnverksamhet har VCCC beslutat söka förändrade ägandeformer för VKS fortsatta verksamhet. För Semcon innebär detta en möjlighet att ytterligare stärka och utveckla utbildnings-verksamheten med bl.a en gymnasieskola och ett ökat utbud inom företagsanpassad utbildning. Detta är ett led i Semcons strategi att kunna erbjuda industrin helhetslösningar. - Den snabbt ökande automatiseringsgraden inom industrin, och allt komplexare produkter ställer allt högre krav på kompetensutveckling av personalen. Nu har vi fått ännu en möjlighet att förhandla om ett långsiktigt partnerskapsavtal som gör att vi kan utöka våra behovsanpassade utbildningar och stärka vår position som en av Sveriges ledande leverantörer av kompetensutveckling, säger Caroline Krensler, tf VD Semcon Education AB. - För VKS kommer samgåendet med Semcon innebära att ny strategisk kompetens långsiktigt kan knytas till verksamheten och ytterligare förstärka VKS:s specialistkompetens. Dessutom kan Semcon tillföra nya utbildningskoncept och metoder vilket möjliggör expansion inom nya kundsegment. Långsiktigt stärker det VKS position som en framgångsrik leverantör av kompetensutveckling och tryggar verksamheten i Skövde, säger Gunnel Nordsjö, chef Volvo Kompetenscenter Skövde. För mer information: Björn Magnusson, Affärsutveckling Semcon, Mobil: 0705-125299, e-post: bjorn.magnusson@semcon.se, eller Caroline Krensler, tf VD Semcon Education AB Mobil: 0708-952929, e-post: caroline.krensler@semcon.se, Lena Roos, informations-ansvarig VCCC Skövde, Tel: 0500-475222. Semcon är ett av de ledande svenska industrikonsultföretagen. Omsättningen under 1999 uppgick till 863,5 miljoner kronor, och antal anställda är idag mer än 1300 personer. Semcon arbetar inom fyra affärsområden; Semcon Technology Management, Semcon e-Design, Semcon Industrial Design, Semcon Competence Development. Semcon AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar