Anpassning av verksamheten i Götene Ingredients ABAnpassning av verksamheten i Götene Ingredients AB

En grundlig översyn av verksamheten har under hösten genomförts, i syfte att förbättra och effektivisera anläggningen. Detta arbete har resulterat i ett antal förbättringsåtgärder men också att det uppstår en övertalighet som berör 30 tjänster.

– Vårt mål är att bli en strategiskt viktig del av vår ägares totala produktion av barnmat och glutenfria produkter i Europa, med volymökningar som följd. För att skapa förutsättningar för detta och konkurrenskraft på den europeiska marknaden pågår just nu ett omfattande förändringsarbete. Vi är nu tvungna att ta tuffa beslut för att anpassa oss och bli mer effektiva och kostnadsmedvetna, säger platschefen Ingrid Polvi.
Personalen har under gårdagen informerats om övertalighet gällande 30 tjänster. Nu tar MBL- förhandlingar med fackliga företrädare vid och slutligt besked till de medarbetare som berörs kommer när förhandlingarna är avslutade. – Det är mycket tråkigt att medarbetare kommer att behöva lämna oss, men samtidigt är det nödvändigt för att anläggningen ska bli konkurrenskraftig och därmed överleva på lång sikt. Nu fokuserar vi på att informera och ta hand om personalen, säger Ingrid Polvi.

För mer information kontakta: Ingrid Polvi, Platschef Götene Ingredients AB i Götene, tel: 073-406 55 13 Christina Lingdén, Informationsansvarig Semper AB, tel: 073-332 31 26 Martin Stangdell, VD Götene Ingredients AB, tel: 070-297 31 33

Götene Ingredients AB är ett helägt dotterbolag till Semper AB och producerar bland annat Sempers välling, gröt, modersmjölksersättningar samt glutenfria mixer. Semper är en ledande aktör inom barnmat och glutenfria produkter i Norden, Storbritannien och Ryssland. Sedan 2006 ingår Semper i det internationella konsumentvaruföretaget Hero AG med drygt 4000 medarbetare i 30 länder. Semper omsätter cirka 900 miljoner SEK och har cirka 250 medarbetare.

Om oss

SEMPER är ett av Sveriges mest välkända varumärken och erbjuder goda och näringsriktiga produkter som är bekväma och skapar trygghet hos konsumenterna. Semper har idag två kategorier: Semper Barnmat och Semper Glutenfritt. Målet är att vara en ledande aktör i Norden inom dessa kategorier. Omsättningen är drygt 1,2 miljarder SEK och Semper har cirka 230 medarbetare i Sundbyberg, Götene och Falun. Semper ingår i det internationella konsumentvaruföretaget Hero AG med drygt 4 500 medarbetare i 30 länder. Läs mer på www.semper.se

Prenumerera