Genombrottsorder för Senea CustCom 500-serien

Genombrottsorder för Senea CustCom® 500 - serien Falu Elverk blev första elnätsbolag att investera i det nyligen lanserade CustCom Counter 500 - serien. Beställningen omfattar en komplett utbyggnad av mätinsamling inom kommundelen Borggärdet med drygt 700 elkunder. Leverans kommer att ske andra kvartalet nästa år och vara i full drift under sommaren. "Vi ser detta som ett mycket viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av mätvärdesinsamlingen i syfte att så småningom kunna debitera våra kunder efter verklig förbrukning. Vi har samarbetat med Senea under flera år och har goda erfarenheter. Denna order fick de i hård konkurrens med andra leverantörer." säger Anders Backman VD för AB Falu Elverk. CustCom Counter 500 - serien är utvecklad för masskommunikation av avläsningsvärden och är framtagen efter marknadens krav med nu gällande regler för schablonavräkning. Den totala investerings- och driftskostnaden per elkund beräknas till ca 150 kr per år vilket är lägre än dagens kostnader med manuella metoder för års- , leverantörsbytes- och flyttningsavläsningar. Mätaravläsning kan nu ske hur ofta som helst, t ex månadsvis och ligga till grund för begripliga fakturor baserade på den faktiska förbrukningen. "Beställningen är en bekräftelse på att den produktutveckling som bedrivits inom Senea har gett en produkt som är väl anpassad till de nya marknadsförutsättningarna. Affären markerar också ett viktigt genombrott på en marknad som på sikt kommer att omfatta en stor andel av elkunderna såväl i Sverige som internationellt", säger Christer Carlsson VD för Senea. Senea är marknadsledande inom området masskommunikation av energimätdata och har under de senaste 2-3 åren levererat ca 70 kommunikationssystem med totalt ca 75 000 kommunikationsterminaler. Inom EU är avregleringar för ökad konkurrens prioriterade och elmarknaderna är på väg att avregleras inom hela EU. Idag utgörs potentialen av 35 miljoner avreglerade elkunder i Nordeuropa, varav Sverige står för ca 5 miljoner. På sikt kommer också övriga marknader inom EU att avregleras. Ytterligare information lämnas av VD Christer Carlsson tel 08-540 803 00, 070-592 60 42 eller Marknadschef Bo Forslin tel 08-540 803 00, 070-378 25 75. Besök gärna vår hemsida: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar