Nya krav ger ökad marknad för Senea

Nya krav ger ökad marknad för Senea Energimyndighetens förslag att elkunder som använder över 8 000 kilowattimmar el per år ska få sin elmätare avläst en gång i kvartalet innebär goda möjligheter för Senea. Förslaget omfattar cirka 1,5 miljoner konsumenter som kommer att få tätare avläsningar. Intentionen är att de nya kraven på sikt ska omfatta samtliga 5,5 miljoner elkunder. För att uppfylla kraven på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt krävs investeringar i fjärravläsningssystem. Drygt en fjärdedel av Sveriges elnätbolag, har redan ett Senea CustCom®-system. Nu finns möjligheten att komplettera dessa system att omfatta alla elkunder. Redan här finns för Senea en potential om drygt en halv miljon kunder. - Med ett Senea CustCom®-system har nätbolagen utmärkta förutsättningar att kunna uppfylla de nya kraven som myndigheten föreslår. Förslaget innebär att dessa kunder äntligen har möjlighet att få en begriplig elräkning baserad på verklig förbrukning, ett efterlängtat konsumentkrav, säger Annette Brodin Rampe, VD Senea i en kommentar. Erfarenheten hos de nätbolag som redan investerat i fjärravläsningssystem är mycket goda. Dessa bolag anser att investeringarna är lönsamma och ger ökad kundservice. Flyttavläsningar och leverantörsbyten i kundmassan gör att full utbyggnad till alla elkunder redan nu är kostnadseffektivt för många nätbolag. - Intresset för våra produkter har ökat inför kommande förändringar och ett flertal bolag ser nu kommunikationssystem som en naturlig investering för ett effektivt elnätbolag, säger Annette Brodin Rampe, vidare. Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har under de senaste tre åren kontrakterat ca 70 kommunikations-system med totalt ca 105 000 kommunikationsterminaler. Se även: www.senea.com Kontaktperson: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB, tel 070-575 37 37 e-mail anbr@senea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00120/bit0001.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar