Nya order till Senea

® Göteborg Energi Nät AB väljer Senea CustCom och Smedjebacken Energi bygger ® vidare med Senea CustCom . Efter en noggrann utvärdering av provsystem väljer Göteborg Energi Nät AB att köpa elnätskommunicerande Senea CustCom system. Beräknad volym under 1999 är ca 1000 enheter och i en första etapp ingår leverans av centralutrustning och infrastruktur till ca 400 elkunder som byter elleverantör. "Vi har som mål inom koncernen att inom 3 år ha kommunikation med minst 25000 kunder via elnätet och vi väljer nu Senea som en av våra leverantörer för att åstadkomma denna kommunikation säger Bertil Wiktorén, nätchef på Göteborg Energi Nät AB". Smedjebacken Energi Nät AB bygger vidare i sin planmässiga utbyggnad av Senea CustCom med mätterminaler till samtliga elkunder och har beställt utrustning för utbyggnad under 1999. Vid utgången av nästa år kommer c:a 60 % av alla kunder att ha fått mätterminaler. Resterande 40 % avses färdigställas under år 2000. "Att erbjuda elkunderna räkningar baserade på faktiska förbrukningar är ett av många mervärden som man får vid rationell utbyggnad av CustCom" säger Conny Göransson, VD på Smedjebacken Energi Nät AB. Senea är marknadsledande inom området elnätskommunikation av energimätdata. ® Produkten, Senea CustCom , är en naturlig investering för att effektivisera nätdriften och utgör ett komplett system för dubbelriktad kommunikation med samtliga kunder anslutna till elnätet. Systemet möjliggör automatisk mätaravläsning samt fakturering baserad på faktisk energiförbrukning. Störningsövervakning av elnätet samt överföring av larm och styrsignaler mellan elkund och ett centralt styr- och övervakningssystem utgör andra fördelar. Genom att systemet ger en exakt kunskap om lastfördelningen i elnätet ges ett väsentligt bättre underlag för nätbolagens investeringsplanering. Ordervärdet för dessa affärer är ca 4,5 miljoner kronor och leveranserna skall vara avslutade vid halvårsskiftet 1999. Ytterligare information lämnas av VD Christer Carlsson tel 08-540 803 00, 070- 592 60 42 eller Marknad- och Försäljningschef Bo Forslin tel 08-540 803 00, 070-378 25 75. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/07/19981207BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar