Nyemission i Senea

Nyemission i Senea Styrelsen i Senea AB har beslutat föreslå Bolagsstämman en nyemission riktad till Seneas aktieägare på maximalt 30 Mkr. Den föreslagna nyemissionen syftar till att stärka Seneas kapitalbas och därmed ge förutsättningar för en offensiv lansering och ® marknadsföring av Senea CustCom -systemet i Norden och på övriga europeiska marknader. Styrelsens förslag till nyemission skall föreläggas ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2000 för godkännande. ® Senea har under 1999 vidareutvecklat Senea CustCom -systemet för ® anpassning till de nya marknadsförutsättningarna. Senea CustCom blir därmed ett effektivt system för automatisk insamling av mätdata, från till exempel elmätare, med en väsentligt lägre totalkostnad än dagens manuella insamlingsmetoder. Detta medför att systemet är anpassat även för internationell marknadsföring. Prototyptester av det vidareutvecklade systemet har genomförts med gott resultat och i enlighet med förväntningarna. Serieleveranser beräknas starta under andra kvartalet 2000. Det vidareutvecklade systemet, som lanserades under augusti 1999, har mottagits mycket positivt på marknaden. En första order har redan erhållits för en komplett utbyggnad i Borggärdet utanför Falun och ett flertal större projekt är för närvarande under anbudsräkning. Bland dessa återfinns flera befintliga Senea ® CustCom -kunder som avser att komplettera sina system till att omfatta alla elkunder. Orderingången från hemmamarknaden väntas ta fart under andra halvåret 2000. Senea är marknadsledande i norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har under de senaste tre åren kontrakterat ca 70 kommunikationssystem med totalt ca 90 000 kommunikationsterminaler. Mer information lämnas av Christer Carlsson, VD Senea, tel 08-540 803 00 el 070-592 60 42. Se även: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar