Samarbete mellan Senea och Etrem

Samarbete mellan Senea och Etrem Senea AB (publ) och Etrem AB (tidigare Eurotrem AB) har inlett ett icke-exklusivt samarbete där de båda företagen kommer att samordna sina produkter till ett komplett tjänsteutbud i första hand riktat till elbolagen. Genom att samordna produkterna kan elbolagen erbjudas kompletta och automatiserade mätaravläsningstjänster fram till färdiga fakturor baserade på den faktiska elförbrukningen. Tjänsterna omfattar också övrig mätvärdesadministration i samband med t ex elleverantörsbyten, flyttningar, avräkningstjänster mellan elleverantörerna etc. I åtagandet kan även ingå back-office- tjänster. Tjänsterna kontrakteras i långsiktiga drifts- och underhållsavtal. De stora kostnader som i synnerhet mindre och medelstora elbolag drabbas av i samband med införandet av det nya schablonavräkningssystemet den 1 november i år gör att efterfrågan på kompletta åtaganden inom mätserviceområdet har ökat markant. "Marknaden efterfrågar alltmer kompletta och långsiktiga åtaganden. Genom samarbetet med Etrem kan vi nu tillsammans erbjuda marknaden ett komplett tjänsteutbud inom mätserviceområdet, som kommer att ytterligare förstärka vår position på marknaden", säger Christer Carlsson, VD för Senea. Senea är marknadsledande inom området system för masskommunikation av energimätdata och har under de senaste 2-3 åren kontrakterat ca 70 kommunikationssystem med totalt ca 90 000 kommunikationsterminaler. Etrem är marknadsledande i Norden inom energimätning, mätvärdeshantering och avräkning. Etrem omsätter 240 mkr och har 110 anställda. Etrems ägare (Fortum, Birka Energi, m fl) har ca 1,5 miljoner elkunder i Norden. Mer information lämnas av Christer Carlsson, VD Senea, tel 08-540 803 00 eller 070-592 60 42 samt Esko Nieminen, VD Etrem, tel 08- 470 96 70. Se även: www.senea.com och www.etrem.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar