Senea och Bravida inleder strategiskt samarbete avseende montage och service av Senea CustCom®-systemet.

Senea och Bravida inleder strategiskt samarbete avseende montage och service av Senea CustCom®-systemet. Senea AB har som ett led i den nya tjänstestrategin tecknat ett samarbetsavtal med Bravida avseende montage och service av Senea CustCom® -systemet. Bravida har erfarenhet från liknande projekt och har med sin starka och väletablerade organisation möjlighet att utföra montage och service rikstäckande både i Norge och i Sverige. Den 1 oktober föreslog Energimyndigheten i Sverige nya krav på avläsning och rapportering av elkonsumenternas förbrukning fyra gånger per år för kunder som förbrukar över 8000 kWh/år. Förslaget omfattar ca 1,5 miljoner elkunder i Sverige och föreslås träda i kraft 1 januari 2006. Detta kommer att påskynda utbyggnaden av fjärravläsningssystem på den svenska marknaden. I genomsnitt är det ca 400 000 terminaler eller mätare som ska monteras per år. - Det finns en stor risk att resurserna för montering blir en flaskhals för många energibolag. Vår erfarenhet är att de investeringar som blir mest lönsamma kräver snabb och rationell utbyggnad. Det är viktigt att bolagen nu kommer igång med sina investeringar under 2002. Energibolagen måste ha god framförhållning för att marknaden ska vara fullt utbyggt till 2006, säger Annette Brodin Rampe, VD på Senea. För energibolagen öppnas nu möjligheter att avlasta sin organisation vid nyinstallation, underhåll och service av fjärravläsningssystem. Bravida har genom sitt stora antal montörer möjlighet att snabbt och effektivt genomföra storskalig systemutbyggnad av Senea CustCom. Det medför att Seneas kunder kan få full nytta av CustCom systemet betydligt snabbare då montaget inte längre utgör en flaskhals ur resurssynpunkt. Bravida ASA är Nordens främsta tekniska totalleverantör med mer än 13 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Företaget är norskregistrerat med huvudkontor i Stockholm, lokalkontor finns på mer än 400 platser i Norden. Som totalleverantör erbjuder Bravida allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för masskommunikation av energimätdata och har under de senaste tre åren kontrakterat ca 70 kommunikationssystem med totalt ca 105 000 kommunikationsterminaler. Se www.senea.com och www.bravida.se Kontaktpersoner: Annette Brodin Rampe, VD Senea AB, tel 070-575 37 37 e-mail anbr@senea.se Sten-Erik Ohlsson, Bravida Mellersta AB, tel 019-19 62 01 e-mail sten- erik.ohlsson@bravida.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00360/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar