Smedjebacken Energi beställer Senea CustCom

Smedjebacken Energi beställer Senea CustCom Smedjebacken Energi beställer CustCom till alla resterande elkunder inom distributionsområdet. Under några år har man byggt ut dubbelriktad kommunikation med slutmålet att omfatta alla elkunder. Smedjebacken Energi med totalt ca 4.400 elkunder blir därmed det tredje elnätföretaget som bygger komplett insamlingssystem. Tidigare har Sollentuna Energi med 24.000 elkunder och Skånska Energi med 16.000 elkunder gjort denna investering för att effektivisera sin verksamhet och samtidigt erbjuda elkunderna ökad service bl a genom att kunna erbjuda elfakturor baserade på verklig förbrukning. Leveransen omfattar utrustning för drygt 1.000 elkunder och har ett ordervärde på ca 1,7 MSEK. "Det är glädjande att så många nätbolag nu väljer att bygga kompletta kommunikationssystem. Trenden är klar att man nu bygger ut systemen planmässigt för att täcka alla kunder. Det är först då de stora effektiviseringsvinsterna visar sig. Att elkunderna dessutom får begripliga elfakturor är ytterligare en uppskattad fördel" säger Christer Carlsson VD för Senea AB. ® Produkten, Senea CustCom , är en naturlig investering för att effektivisera nätdriften och utgör ett komplett system för dubbelriktad kommunikation med samtliga kunder anslutna till elnätet. Systemet möjliggör automatisk mätaravläsning och ersätter manuella metoder för års-, leverantörsbytes- och flyttningsavläsningar. Insamlade mätvärden ligger sedan till grund för fakturering baserad på faktisk energiförbrukning. Senea är marknadsledande inom området masskommunikation av energimätdata och har under de senaste 2-3 åren levererat ca 70 kommunikationssystem med totalt ca 75 000 kommunikationsterminaler. Inom EU är avregleringar för ökad konkurrens prioriterade och elmarknaderna är på väg att avregleras inom hela EU. Idag utgörs potentialen av 35 miljoner avreglerade elkunder i Nordeuropa, varav Sverige står för ca 5 miljoner. På sikt kommer också övriga marknader inom EU att avregleras. Ytterligare information lämnas av VD Christer Carlsson tel 08-540 803 00, 070-592 60 42 eller Marknadschef Bo Forslin tel 08-540 803 00, 070-378 25 75. Besök gärna vår hemsida: www.senea.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar