Stor order på Senea CustCom från Skånska Energi

® Stor order på Senea CustCom från Skånska Energi. Skånska Energi Nät AB tidigarelägger nu sista etappen och bygger dubbelriktad kommunikation med Senea CustCom® till alla sina elkunder. Systemet skall vara klart redan under år 2000. Utöver materialleverans ingår också vidareutveckling av den centrala programvaran för att bl a kunna erbjuda återkoppling av förbrukningsvärden till elkunderna via Internet. Ordervärdet för denna etapp är över 16 miljoner kronor av en total investering på ca 30 miljoner kronor. "Skånska Energi Nät AB påbörjade för två år sedan installationen av CustCom-systemet. Nyttan och tillförlitligheten har gjort att vi nu tidigarelägger investeringen av resterande delar. Möjligheterna att ge kunderna exakta räkningar och bättre energirådgivning samt en effektivare nätdrift har motiverat detta beslut." säger Lars Erik Dahlström VD för Skånska Energi Nät AB. Den fria elmarknaden ökar kraven på effektivisering och en mer kundorienterad verksamhet hos energibolagen. Praktiskt taget alla elkunder kan nu byta elleverantör utan kostnad. Antalet mätaravläsningar kommer därför i framtiden att öka till följd av ett ökat antal leverantörsbyten samt tätare debiteringsavläsningar. Elkunderna ställer också krav på enklare fakturor baserade på faktisk förbrukning. "Under 1999 har nätbolagen varit inriktade på att förbereda för schablonavräkningen som startade den 1 november. Vi möter nu ett kraftigt ökat intresse på marknaden för heltäckande fjärravläsningssystem omfattande alla elkunder och det är precis detta som Senea CustCom® är utvecklat för. Från myndighetshåll ökar dessutom kraven på elnätbolagen att effektivisera sin verksamhet. Sammantaget ger detta ett mycket spännande perspektiv där Senea CustCom® blir en naturlig investering för ett effektivt nätbolag." säger Christer Carlsson VD för Senea AB. Senea är marknadsledande inom området masskommunikation av energimätdata och har under de senaste 2-3 åren levererat ca 70 kommunikationssystem med totalt ca 70 000 kommunikationsterminaler. Ytterligare information lämnas av VD Christer Carlsson tel 08-540 803 00, 070-592 60 42 eller Marknadschef Bo Forslin tel 08-540 803 00, 070-378 25 75. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Senea är en koncern med verksamhet inom energi och miljöområdet. Företagets hemmamarknad är Norden. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar