Om oss

Seniorvärldskonferensen 20 april 2016 är mötesplatsen om hur morgondagens bästa seniorbostäder ska byggas och fungera. Initiativtagare är ekon. dr. Petter Ahlström, CLA Sweden som arrangerar dagen i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Karlstads universitet och huvudsponsorn EY. Konferensen vänder sig till beslutsfattare inom offentlig och privat sektor som vill vara delaktiga i utvecklingen av hållbara bostadslösningar för Sveriges seniorer. www.seniorvarlden.com