Pressinbjudan: Seniorvärldskonferensen den 21-22 april

Var ska Sveriges pensionärer hålla hus?

Bland talarna finns äldreminister Åsa Regnér, Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna, Per Berggren, VD Hemsö och ytterligare 36 branschkända namn, när Seniorvärldskonferensen 2015 arrangeras den 21-22 april. Här ska en av Sveriges viktigaste frågor diskuteras – var ska våra äldre bo och hur ska de leva.

– Var alla seniorer ska bo och hur kvalitativt deras liv ska vara är den största samhällsfrågan idag som ännu inte har en tydlig agenda. Nu sätter vi fokus på ämnet och bjuder in ledare och representanter från både regeringen, näringslivet, offentlig sektor och akademin för att få igång arbetet med att skapa långsiktiga lösningar, säger Dr Petter Ahlström, initiativtagare till Seniorvärldskonferensen 2015.

Tid: 21-22 april med start klockan 9:00 båda dagarna

Plats: Chalmers konferenscenter i Göteborg

Agenda dag 1: http://seniorvarlden.com/dag-1-seniorvarldskonferensen-2015/

Agenda dag 2: http://seniorvarlden.com/dag-2-seniorvarldskonferensen-2015/

Pressackreditering: Magnus Sjöbäck, presskontakt, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se

Andelen seniorer i samhället blir allt fler och snart är var fjärde svensk 65 år eller äldre. Samtidigt finns det idag ett väldigt begränsat utbud när det kommer till seniorboende och en stor brist på valfrihet. Seniorvärldskonferensen 2015 är en mötesplats för samhällets ledare och beslutsfattare som fokuserar på hur seniorer ska bo och leva gott i framtiden.

– Vi behöver på bred front i samhället utveckla helt nya koncept för att möta det överväldigande behovet av bostäder inriktade på seniorer framöver. Äldrefrågan är redan idag en högprioriterad fråga, vi vill driva och skapa förutsättningarna för en varaktig och positiv utveckling där kommuner och näringsliv samarbetar, säger Petter Ahlström.

Konferensen kommer att gå in på djupet i frågan och lyssna till nya idéer, mötas och skapa en plattform för gemensam diskussion. Tillsammans ska nya tankar och strukturer arbetas fram för att säkra ett gott och tryggt boende för våra äldre.

www.seniorvarlden.com
Pressrum – http://news.cision.com/se/seniorvarldskonferensen

För ytterligare information
Petter Ahlström, initiativtagare, 0730-40 43 46 petter.ahlstrom@seniorvarlden.com
Presskontakt: Magnus Sjöbäck 0704-45 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se

Seniorvärldskonferensen 2015 är en mötesplats om hur äldre ska bo och leva bra i framtiden. Konferensen vänder sig till personer i beslutsfattande ställning inom offentlig och privat sektor, och genomförs 21-22 april i Göteborg. Arrangörer är initiativtagare Dr Petter Ahlström, CLA Sweden AB, tillsammans med Chalmers Tekniska högskola, Göteborgs Stad och Karlstad universitet. Företagen EY och NAI Svefa är konferensens huvudsponsorer. www.seniorvarlden.com

Taggar:

Om oss

Seniorvärldskonferensen 14 september 2017 är mötesplatsen om hur morgondagens bästa seniorbostäder ska byggas och fungera. Initiativtagare är ekon. dr Petter Ahlström, CLA Sweden som arrangerar dagen i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Karlstads universitet, Oslo universitet och huvudsponsorer EY och Bovieran. Konferensen vänder sig till beslutsfattare inom offentlig och privat sektor som vill vara delaktiga i utvecklingen av hållbara bostadslösningar för Sveriges seniorer. www.seniorvarlden.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi behöver på bred front i samhället utveckla helt nya koncept för att möta det överväldigande behovet av bostäder inriktade på seniorer framöver.
Petter Ahlström