Seniorvärldskonferensen 2017: Avgörande definitioner av Sveriges seniorbostäder

Den 14 september är det dags för den tredje Seniorvärldskonferensen, mötesplatsen som under en heldag samlar seniorer, akademiker, näringsliv och studenter för att finna lösningar till Sveriges bostadskris för äldre. Redan 9 maj startar förberedelserna med en workshop tillsammans med bland annat SPF Seniorernas Christina Rogestam och riksdagsledamot Barbro Westerholm.

– Huvudspåret på årets konferens är att reda ut begreppen kring olika sorters boende, vad är egentligen skillnaden mellan seniorboende, äldreboende och trygghetsboende? Detta gör vi genom att lyfta olika goda exempel och låta alla berörda komma till tals, säger ekon. dr Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen.

Ekon. dr Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen.

Sveriges befolkning blir äldre, inom 15 år kommer en fjärdedel vara över 65 år och före dess behöver hundratusentals nya seniorbostäder byggas. Boendena behöver hålla hög kvalitet i service och utformning och samtidigt vara tillgängliga för både de kapitalstarka och kapitalsvaga i åldersgruppen.

– Upplevd ensamhet hos äldre är ett av Sveriges största samhällsproblem, många seniorer lever isolerade, fångna i sina egna hem. På Seniorvärldskonferensen fokuserar vi på denna delvis bortglömda grupp, våra äldre, och tar tag i en av vår tids viktigaste frågor – hur ska våra seniorer bo?

Seniorvärldskonferensen 2017 ska definiera begreppen kring olika sorters boenden. Inför konferensen sker en workshop 9 maj med tongivande personer inom området, bland annat riksdagsledamot Barbro Westerholm, SPF Seniorernas Christina Rogestam, professor Börje Bjelke och Tore Borthen, vd för Norske Helsehus.

– Lärdomarna från de tidigare konferenserna är att det finns en stor oklarhet kring definitionerna av olika äldreboenden. Detta är en stor bidragande orsak till att det saknas tydliga initiativ och riktning – från såväl kommuner som privata initiativ.

Årets konferens blir grunden för en gemensam begreppsdefinition som ska användas på nationell nivå, från politiker till näringsliv.

– Vi vill skapa en svensk modell med flera olika seniorboendelösningar, som även går att exporteras internationellt. Seniorvärldskonferensen som genomförs för tredje gången har blivit en viktig arena för samhällsdiskussion och är en nyckel för att lösa bostadskrisen för Sveriges äldre, säger Petter Ahlström.

Seniorvärldskonferensens nyhetsrum
http://news.cision.com/se/seniorvarldskonferensen

För ytterligare information
Petter Ahlström, grundare Seniorvärldskonferensen, 073-040 43 46, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com
Magnus Sjöbäck, presskontakt, 070-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

Seniorvärldskonferensen 14 september 2017 är mötesplatsen om hur morgondagens bästa seniorbostäder ska byggas och fungera. Initiativtagare är ekon. dr Petter Ahlström, CLA Sweden som arrangerar dagen i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Karlstads universitet, Oslo universitet och huvudsponsorer EY och Bovieran. Konferensen vänder sig till beslutsfattare inom offentlig och privat sektor som vill vara delaktiga i utvecklingen av hållbara bostadslösningar för Sveriges seniorer. www.seniorvarlden.com

Taggar:

Om oss

Seniorvärldskonferensen 14 september 2017 är mötesplatsen om hur morgondagens bästa seniorbostäder ska byggas och fungera. Initiativtagare är ekon. dr Petter Ahlström, CLA Sweden som arrangerar dagen i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Karlstads universitet, Oslo universitet och huvudsponsorer EY och Bovieran. Konferensen vänder sig till beslutsfattare inom offentlig och privat sektor som vill vara delaktiga i utvecklingen av hållbara bostadslösningar för Sveriges seniorer. www.seniorvarlden.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Upplevd ensamhet hos äldre är ett av Sveriges största samhällsproblem, många seniorer lever isolerade, fångna i sina egna hem. På Seniorvärldskonferensen fokuserar vi på denna delvis bortglömda grupp, våra äldre, och tar tag i en av vår tids viktigaste frågor – hur ska våra seniorer bo?
Petter Ahlström, grundare av Seniorvärldskonferensen