Sensavis rekryterar rektor Östling

Sensavis stärker nu verksamheten genom att rekrytera Mikael Östling. Mikael har varit med och byggt upp Engelska Skolan i Uppsala, där han varit rektor sedan 2012.

– När jag började på Engelska Skolan hade vi 30 medarbetare och 280 elever. Idag är vi 70 medarbetare och 730 elever som levererar mycket goda akademiska resultat. Det har varit otroligt spännande och utvecklande. Nu ser jag fram emot att göra en liknande resa med Sensavis som har en produkt med enorm potential. Som rektor såg jag direkt det stora mervärde vi kan erbjuda skolor vad gäller högre måluppfyllnad, en likvärdig utbildning och digital skolutveckling, säger Mikael Östling.

Mikael börjar på Sensavis första juni. Hans ansvarsområde blir att bygga upp en global konsultorganisation som ska att hjälpa skolor och kommuner med sitt digitaliseringsarbete. Detta med utgångspunkten i Sensavis visuella lärverktyg för att undervisa, skapa egna utbildningsmaterial och aktivera och engagera eleverna.

– Vi är mycket glada över att Mikael valt att börja hos oss. Vi delar ett entreprenöriellt förhållningssätt och ett brinnande intresse för skolan och lärandet. Vi ser fram emot att ta nästa steg i företagets utveckling tillsammans och hjälpa skolor över hela världen i deras digitaliseringsprocess, säger Fredrik Olofsson, VD Sensavis.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Olofsson, VD Sensavis, tel 070-374 34 79

Helene Ruda, Marknads- och kommunikationschef Sensavis, tel 070-311 75 60

Om Sensavis

Sensavis är ett svenskt företag som utvecklar en högkvalitativ visualiseringsmjukvara för utbildningssektorn. Vår mission är att ge lärare verktyg som låter alla elever nå sin fulla potential. Vår produkt, Sensavis Visual Learning Tool, inkluderar alla elever i lärprocessen genom att göra det komplexa enkelt och genom att göra lärandet kul och spännande. Verktyget lanserades i september 2013 och används i över 36 länder, 550 skolor och når fler än 220 000 elever.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

När jag började på Engelska Skolan hade vi 30 medarbetare och 280 elever. Idag är vi 70 medarbetare och 730 elever som levererar mycket goda akademiska resultat. Det har varit otroligt spännande och utvecklande. Nu ser jag fram emot att göra en liknande resa med Sensavis som har en produkt med enorm potential. Som rektor såg jag direkt det stora mervärde vi kan erbjuda skolor vad gäller högre måluppfyllnad, en likvärdig utbildning och digital skolutveckling..
Mikael Östling