Bera 3.0 levererad till Bolivia

Som tidigare meddelats, 2018-01-09 och 2018-01-30, har SensoDetect tecknat en överenskommelse med sin Bolivianska distributör om genomförandet av en studie på ett specialistsjukhus i Santa Cruz i centrala Bolivia. Projektet, som är ett led i marknadsföringen, kommer inledas under februari/mars i år och baseras på nya BERA 3.0. Det första kompletta systemet har nu levererats. Detta kommer att prövas på en säkerställd grupp med diagnostiserade patienter samt en grupp friska kontroller

Bera 3.0 är ett portabelt system som har fått nya funktioner och säkerställer kvaliteten på insamlad mätningsdata, samtidigt har användarinterfacet förbättrats avsevärt. Det nya systemet har exempelvis stöd för flera olika språk och kan anpassas för flera användarnivåer. Insamlade data och all information om krypteras.

Den första produktionsserien anländer inom kort. Då Bera 3.0 är mer kostnadseffektiv, enklare att producera och mer portabel, kommer det helt att ersätta Bera 2. SensoDetect har därför som tidigare meddelats, 2018-02-12, beslutat att avsluta marknadsföringen av det tidigare systemet och satsa helt på Bera 3.0. Som ett led i våra strävanden att hålla nere kostnaderna avslutas MDD registreringen av gamla BERA 2. Det finns därmed inget behov av vårt certifieringsorgan att genomför sin årliga övervakning av vår kvalitetsdokumentation rörande Bera 2. Däremot kommer vårt ledningssystem i enlighet med ISO 13485 att revideras i vanlig ordning.

"Tidplanen har varit pressad men det lyckades, ett motiverat och dedikerat team har gått i land med det omöjliga. Vi tar nu ett viktigt steg vidare i lanseringen av nya BERA 3.0. Jag ser fram emot mottagandet av systemet i Bolivia och de reaktioner som möter oss. Jag ser också fram emot leveransen av den första produktionsserien av Bera 3.0 som ger oss helt nya möjligheter i den fortsatta marknadsföringen. Vi skall visa marknaden att vi har lyssnat, vi har agerat och presenterar nu en utrustning som är uppgraderad baserat på de erfarenheter och den feed back vi fått från våra användare. Nu tar SensoDetect ett stort kliv vidare, vi lämnar det gamla systemets och dess begränsningar. Bera 3.0 ger oss en möjlighet att erbjuda en tilltalande lösning för vården.", säger Vd Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Tidplanen har varit pressad men det lyckades, ett motiverat och dedikerat team har gått i land med det omöjliga. Vi tar nu ett viktigt steg vidare i lanseringen av nya BERA 3.0. Jag ser fram emot mottagandet av systemet i Bolivia och de reaktioner som möter oss. Jag ser också fram emot leveransen av den första produktionsserien av Bera 3.0 som ger oss helt nya möjligheter i den fortsatta marknadsföringen. Vi skall visa marknaden att vi har lyssnat, vi har agerat och presenterar nu en utrustning som är uppgraderad baserat på de erfarenheter och den feed back vi fått från våra användare. Nu tar SensoDetect ett stort kliv vidare, vi lämnar det gamla systemets och dess begränsningar. Bera 3.0 ger oss en möjlighet att erbjuda en tilltalande lösning för vården.
VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)