SensoDetect - Delårsrapport 3


Delårsrapport 2017-07-01 - 2017-09-30

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-424600

e-post: jo@sensodetect.com

 

Jan Andersson

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0793-472280

E-post: jan@sensodetect.com

Senso Detect belyser genom patenterad utrustning hjä rnstammens reaktioner p å ljudstimuli i syfte att ge sjukv å rden tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. M ålet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukv å rden, samhället, patienter och anhö riga. SensoDetect är sprunget ur m å ng å rig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie ä r listad p å AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.