SensoDetect - Förhandsbesked om beviljat patent i Kanada

Kanadensiska patentverket har utfärdat en s k Notice of Allowance, dvs avsiktsförklaring att bevilja patentansökan från SensoDetect "Brainstem Response".

SensoDetect har anlitat AWA patent för att bistå med patentportföljen som idag består av 4 familjer och där BRAINSTEM RESPONSE är en av dessa. Brainstem response ansökan innefattar både ljudstimuli och analysdelen som SensoDetects techologi bygger på och är därför en viktig del i patentskyddet. Patent i Kanada är giltiga i 20 år från ansökningsdatum.

"Kanada är en potentiellt viktig marknad för SensoDetect och vi har väntat på besked om patent ett tag därför är det glädjande att vi nu fått ett förhandsbesked (Notice of Allowance). Beviljade patent stärker värdet både gentemot kund och för bolaget i stort. Kanadas sjukvård är intressant på många sätt så detta öppnar förhoppningvis upp nya möjligheter.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Kanada är en potentiellt viktig marknad för SensoDetect och vi har väntat på besked om patent ett tag därför är det glädjande att vi nu fått ett förhandsbesked (Notice of Allowance). Beviljade patent stärker värdet både gentemot kund och för bolaget i stort. Kanadas sjukvård är intressant på många sätt så detta öppnar förhoppningvis upp nya möjligheter.
VD, Johan Olssonb, SensoDetect AB (publ.)