SensoDetect – Inleder marknadssamarbete med Bo Unéus, Hügoth AB, i Berlin

Sensodetect har inlett ett samarbete med Bo Unéus avseende marknadsbearbetning i Berlin, Tyskland. Målsättningen med detta samarbete är att återuppta kontakter med viktiga sjukhus och institutioner såväl som att bereda mark för bredare introduktion av Sensodetects system BERA®.

Sensodetect tecknar avtal med Bo Unéus som under lång tid arbetat upp en marknad inom de offentliga och privata institutionerna i Berlin. Sensodetect har på rekommendation och tidigare erfarenheter valt att inleda detta samarbete då Bo Unéus kontakter och kunskap om den hierarkiska och komplicerade strukturen inom den Tyska förbundsstaten ger oss förutsättningar att snabbt nå rätt personer på rätt nivå. Målsättningen är att få till såväl nya studier som nya användare innan året slut.

”Jag ser stora möjligheter för Sensodetects produkter och vill med hjälp av min erfarenhet och mitt stora kontaktnät skapa förutsättningar för en marknadsintroduktion i Berlin, Tyskland. Samarbetet känns extra viktigt eftersom metoden hjälper till att bemöta psykisk ohälsa, vilket är en växande prioritet i Berlin såväl som i resten av Tyskland och världen.”, säger Bo Unéus

I första fasen kommer samarbetet att fokusera på institutionella och offentliga aktörer i Berlin. Givet Bo Unéus breda nätverk så ser Sensodetect med tillförsikt fram emot ett framgångsrikt samarbete för direkta kontakter som leder till både kvalificerade studier och affärer.

”Bo kommer att tillföra mycket värdefulla kunskaper när vi nu internationalisera vår verksamhet. Hans kontakter kommer ge oss en grund, som jag bedömer att vi annars hade fått lägga ner mycket resurser på att skapa. Sammantaget är detta synnerligen positivt för oss och jag ser fram emot vår första resa till Berlin i slutet på maj.”, säger VD Johan Olson

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

 

Bo Unéus

Hügoth AB

Telefon: 0706-77 36 56

bo.uneus@hugoth.com

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Bo kommer att tillföra mycket värdefulla kunskaper när vi nu internationalisera vår verksamhet. Hans kontakter kommer ge oss en grund, som jag bedömer att vi annars hade fått lägga ner mycket resurser på att skapa. Sammantaget är detta synnerligen positivt för oss och jag ser fram emot vår första resa till Berlin i slutet på maj.
VD, Johan Olson, Sensodetect AB (Publ.)
Jag ser stora möjligheter för Sensodetects produkter och vill med hjälp av min erfarenhet och mitt stora kontaktnät skapa förutsättningar för en marknadsintroduktion i Berlin, Tyskland. Samarbetet känns extra viktigt eftersom metoden hjälper till att bemöta psykisk ohälsa, vilket är en växande prioritet i Berlin såväl som i resten av Tyskland och världen.
Bo Unéus, Hügoth AB