SensoDetect - tecknar Letter of Agreement för studie i Bolivia

SensoDetect och den Bolivianska distributören har tecknat en överenskommelse om att göra en inledande studie på ett specialistsjukhus i centrala Bolivia. Denna studie kommer inledas under februari/mars i år och baseras på nya BERA 3.0.

Överenskommelsen innebär att man i tre steg kommer utvärdera och testa BERA 3.0 på den lokala populationen och sätta upp strukturen för vidare kommersialisering.

- Första steget innebär att en studie görs på en säkerställd grupp med diagnostiserade patienter samt en grupp friska kontroller.

- Därefter utvärderas testerna av SensoDetect för att säkerställa att all utrustning och handhavande fungerar. Detta för att verifiera och säkerställa att den lokala populationen korrollerar med de data som används för testen och att svaret ger avsett stöd åt läkaren.

- Steg tre innebär att utrustningen trimmas in och distributören utbildats för service och support. Systemet för direktdiagnoser sätts upp så att SensoDetect och distributören kan börja lansering av system och få betalt per test (PPU, pay per use).

Samtliga steg från studie till leverans beräknas i detta fall ta 3 till 6 månader.

Distributören har sedan tidigare meddelat att de har ytterligare sex intresseförklaringar från andra sjukhus och kliniker runt om i Bolivia vilket ger en bra indikation på ett intresse från Bolivia i stort och en potential att relativt snabbt kunna utöka från studiens specialistsjukhus till ytterligare några sjukhus och kliniker efter att studien säkerställts.

”Det är väldigt positivt att vi nu kommit fram till en överenskommelse att göra en studie på ett mycket välrenommerat sjukhus i Bolivia. Distributörens engagemang och erfarenhet är mycket positiv och jag ser gärna en expansion vidare ut från Bolivia till andra delar av SydAmerika och det är som sagt ömsesidigt. Men först vill vi slå fast att alla tester är lika bra för denna population som på tidigare och dessutom att BERA 3.0 ger den effektivitetsvinst som vi menar att den kommer att ge både i förenklat handhavande men också i snabba svar direkt till remitterande läkare." säger VD Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 046-15 12 73
e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är väldigt positivt att vi nu kommit fram till en överenskommelse att göra dels en studie på ett mycket välrenommerat sjukhus i Bolivia. Distributörens engagemang och erfarenhet är mycket positiv och jag ser gärna en expansion vidare ut från Bolivia till andra delar av SydAmerika och det är som sagt ömsesidigt. Men först vill vi slå fast att alla tester är lika bra för denna population som på tidigare och dessutom att BERA 3.0 ger den effektivitetsvinst som vi menar att den kommer att ge både i förenklat handhavande men också i snabba svar direkt till remitterande läkare.
VD, Johan Olson