SensoDetect - Upphör med marknadsföring av gamla BERA

SensoDetect har beslutat att nu helt upphöra med marknadsföring av gamla BERA 2 då nya BERA 3.0 snart lanseras. Som ett led i detta avslutas även MDD registreringen av BERA 2 och istället kommer den nya BERA 3.0 certifieras enligt den nya standarden.

SensoDetect har beslutat att som ett led i förändringen och det nya produktutbudet avsluta den gamla BERA 2 produkten men samtidigt fortsätta med analysdelen under benämningen BAS. Vi har därmed från och med februari valt att permanent sluta med marknadsföringen av gamla BERA 2. Det har i praktiken redan skett sedan förra året men då uppdateringar och certifieringsprocesser är kostsamma och inte längre för denna produkt tillför något har vi beslutat att som sagt permanent sluta marknadsföra produkten i dessa gamla utförande och helt fokusera på nya BERA 3.0 som kommer lanseras enligt plan. Detta har meddelats och godkänts av TUV som är vår certifieringspartner. Detta beslut ligger helt i linje med den strategi som sattes under förra året och innebär att kostnaderna sjunker och resurser kan frigöras. Dessa resurser kan nu istället helt fokuseras på nya BERA 3.0.

BAS som är vårt analysverktyg kvarstår som en Klass I produkt. Den är fortsatt relevant för analyser både med gamla och nya BERA samt för andra externa system som kan tillkomma på sikt.

"Det känns bra att nu kunna ta ett steg vidare mot lanseringen av nya BERA 3.0 och jag ser fram emot att vi nu kan fokusera alla resurser på detta så att vi så snabbt som möjligt kan nå godkännande och certifiering för detta nya system. Det gamla BERA 2 systemet har vi inte marknadsfört det senaste året då alla vill ha det nya ändå och därför finns det inget som talar för att vi ska lägga ner resurser på det. Nu tar vi ett stort kliv vidare och samtidigt lämnar vi det gamla systemets begränsningar och satsar på en bredare och mer tilltalande lösning för vården.", säger Vd Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 feb 2017.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det känns bra att nu kunna ta ett steg vidare mot lanseringen av nya BERA 3.0 och jag ser fram emot att vi nu kan fokusera alla resurser på detta så att vi så snabbt som möjligt kan nå godkännande och certifiering för detta nya system. Det gamla BERA systemet har vi inte marknadsfört det senaste året då alla vill ha det nya ändå och därför finns det inget som talar för att vi ska lägga ner resurser på det. Nu tar vi ett stort kliv vidare och samtidigt lämnar vi det gamla systemets begränsningar och satsar på en bredare och mer tilltalande lösning för vården.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)