SensoDetect AB: SensoDetect - Besked om beviljat patent i USA

SensoDetect har från AWA Patent fått besked att amerikanska patentverket har bevilja patentansökan från SensoDetect rörande " BRAIN RESPONSE STATE".


SensoDetect har anlitat AWA patent för att bistå med patentportföljen som idag består av 4 familjer och där BRAINSTEM RESPONSE STATE är en av dessa. Brainstem response ansökan innefattar både ljudstimuli och analysdelen som SensoDetects tecknologi bygger på och är därför en viktig del i patentskyddet. Patent i USA är giltiga i 20 år från ansökningsdatum.

Kort om marknaden i USA;

ADHD

Uppkomsten av ADHD börjar vid 7 års ålder. Enligt National Institute of Mental Health (NIMH) är omkring 4,1% av vuxna i USA drabbade av ADHD som är 18 år och äldre år. Också omkring 9,0% av barnen som är mellan 13 och 18 år i USA påverkas av ADHD. Pojkar har fyra gånger större risk än tjejer.

Schizofreni

Undersökningar, kliniska diagnostiska intervjuer och journaler uppskattar förekomsten av schizofreni i USA mellan 0,25 och 0,64 procent. Schizofreni kännetecknas av störningar i tankeprocesser, perceptioner, känslomässig respons och sociala interaktioner. Schizofreni diagnostiseras vanligtvis mellan 15 och 35 år. Det är svårare hos män än kvinnor. Globalt påverkar den ungefär 1% av den totala befolkningen.

Autism

Enligt en nyligen epidemiologisk studie har det observerats att cirka 87% av ASD-fallen är från Europa, Japan och Nordamerika, medan endast 10% av världens barn bor i dessa länder. Dessutom uppgav Centers for Disease Control (CDC) Autism och Development Disabilities Monitoring (ADDM) samhället att ungefär 1 av 68 barn i USA identifierades med en autismspektrumstörning (ASD) år 2016.

"USA är en potentiellt viktig marknad för SensoDetect och vi har väntat på besked om patent ett tag därför är det glädjande att vi nu fått ett patent beviljat. Det stärker värdet både gentemot kund och för bolaget i stort. USA sjukvård är intressant på många sätt så detta öppnar upp nya möjligheter.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

USA är en potentiellt viktig marknad för SensoDetect och vi har väntat på besked om patent ett tag därför är det glädjande att vi nu fått ett patent beviljat. Det stärker värdet både gentemot kund och för bolaget i stort. USA sjukvård är intressant på många sätt så detta öppnar förhoppningvis upp nya möjligheter.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)