Sista dag för handel med BTA i SensoDetect Aktiebolag

SensoDetect Aktiebolag (publ), listat på AktieTorget, meddelar idag att bolagets företrädesemission som avslutades den 8 oktober 2015 nu registrerats hos Bolagsverket. Måndagen den 9 november 2015 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och avstämningsdag hos Euroclear för omvandling (stoppdag) är den 11 november 2015. Aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 13 november 2015.

Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 656 694,02 SEK genom emission av 3 862 906 aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i SensoDetect till 1 887 995,35 SEK fördelat på 11 105 855 aktier.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta
Martin Terins
VD, SensoDetect Aktiebolag
Telefon: 046 - 15 79 04, 070-527 21 10
E-post: martin.terins@sensodetect.com

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar